Fabian Stang saksøker etter boligflopp

Fabian Stang føler seg utnyttet i forbindelse med boligsalg. Nå krever han 5,3 millioner kroner i erstatning av eks-nabo Sjur Agdestein.

DRØMMEN BRAST: Fabian Stang la opp til å tjene 10 millioner kroner sammen med investor Pål Gundersen. Men Stang fikk aldri kjøpt leilighetene i Kruses gate, selv om han bød mest. Foto: NTB Scanpix
Bolig

Fabian Stang hadde høyeste bud på en leilighet i luksusblokken Kruses gate 11 på Frogner i Oslo. Og han aksepterte Sjur Agdesteins ønske om overtagelsesdato. Plutselig nektet Agdestein å selge leiligheten til Stang.

«Kan en selger avslå et bud, fra en kjent interessent, som han har oppfordret til å by, når byderen har høyeste bud?».

Det spørsmålet stiller eks-ordfører og advokat Fabian Stang i sin stevning til Oslo tingrett. Her krever han 5,3 millioner kroner i erstatning fra Agdestein for tap han mener han er blitt påført.

Størrelse og lys hever prisen

Saken handler om Sjur Agdesteins salg av en leilighet på 95 kvadratmeter i fjerde etasje i Kruses gate 11. Samtidig ble naboleiligheten også lagt ut for salg.

HØYESTE BUD: Fabian Stang hadde høyeste bud på en leilighet i luksusblokken Kruses gate 11 på Frogner, men ble nektet å kjøpe. Foto: Håkon Sæbø
Hans hensikt er spekulativ, mens den andre ønsket å bo der
Sjur Agdestein

Hver for seg hadde de kun sol på formiddagen eller ettermiddagen samt utsikt bare én vei. Ved å kjøpe begge leilighetene, og deretter slå dem sammen til én, ville man oppnå sol hele dagen og utsikt i alle retninger.

I tillegg påpeker Stang i sin stevning at det i dette markedet er slik at et høyt antall kvadratmeter gir vesentlig høyere kvadratmeterpris – i motsetning til hva som gjelder for normale leiligheter.

Han har i stevningen gått så langt at han har laget en tenkt uttalelse fra Høyesterett: «Vel har en boligselger stor grad av frihet til å velge hvem han vil selge til, men har han oppfordret/invitert noen til å by, kan han ikke sette denne byderen og hans høyeste bud til side, hvis oppgjørsvilkårene ellers er prima».

Pål Gundersen investor

Stang hadde selv solgt sin leilighet i femte etasje med gjennomgående lys rett i forkant. Han kontaktet sin venn, Pål Gundersen, som ville være med på prosjektet.

Planen var å kjøpe de to leilighetene for 25 millioner, slå dem sammen og selge dem for 40 millioner uten oppussing eller 45 millioner med oppussing.

Stang fikk opsjon på den andre leiligheten på 12 millioner kroner.

Naboforholdet til Agdestein hadde dog ikke vært det beste, men etter en «hyggelig prat» trodde han forholdet var greit.

Stang la inn et bud som ble avslått. Men ønsket om åpent skjøte ble akseptert, og megler Thomas Kiligitto ønsket Stang «velkommen til å by» og at han «gjerne kan by på leiligheten for seg». Det siste handlet om at leiligheten skulle selges med eller uten en andel i en såkalt «vinterhave».

Hvis Fabian vil bruke penger på dette, må han gjerne gjøre det
Sjur Agdestein

Krever 5,3 mill.

Stang ble ifølge stevningen med i budrunden, og vant frem med et bud på 14,75 millioner. Megler ønsket å forlenge budet, og ba samtidig Stang akseptere overtagelsesdato. Det gjorde han.

Ved utløpet av budfristen svarte megler at han ikke fikk kontakt med Agdestein, og senere ga han Stang beskjed om at Agdestein hadde valgt å selge til den andre budgiveren. Senere fremkom det at handelen ikke var gjort til dennes bud på 14,65 millioner, men på Stangs bud på 14,75 millioner.

Stang mener han ved å kjøpe de to leilighetene for tilsammen 26,75 millioner kun basert på kvadratmeterprisen han oppnådde to år i forveien, ville tjene 10,3 millioner på å slå de to leilighetene sammen.

Én etasje lavere gjør dog at han kutter kravet med 2,7 millioner før han kutter 1,3 millioner i renter og én million for uforutsette utgifter, slik at beløpet han går til retten med er 5,3 millioner.

– Dette er uhørt

Sjur Agdestein tar Fabian Stangs stevning med knusende ro.

– Den som selger, kan selge til hvem man vil. Så enkelt er det. Hvis han vil skape ny rettspraksis, må han gjerne gjøre det, men dette er uhørt, sier han.

– Bør man kunne be noen by og deretter avslå hans høyeste bud når han har bidratt til å trekke opp prisen?

– Jeg lot hans bud gå ut og fikk det samme budet fra den andre byderen. Han har intet krav på å få førsterett fordi han var den første som la inn det høyeste budet.

– Fabian er advokat, og jeg har også en advokatbevilling.

– Hvorfor ville du ikke selge til Stang?

– Han laget mye trøbbel i bygget. Da jeg hadde et matchende bud, og du står overfor en slik person... Jeg har solgt leiligheter og hus, og da er det ofte det at valg av riktig kjøper er viktig.

– Dessuten var hans hensikt spekulativ, mens den andre ønsket å bo der. Det er mange årsaker til at man får sympati med noen kjøpere.

– Stevningen mangler ethvert rettslig grunnlag. Selv om det andre budet var lavere, kunne jeg valgt å selge til denne. Men hvis Fabian vil bruke penger på dette, må han gjerne gjøre det.