Jørgen Ek gjør comeback hos Dyve før han har sluttet

Jørgen Ek er toppmegler i Privatmegleren, men sa opp for å overta Bærum-kontoret. Så oppdaget han hvor lite tid han fikk til megling – og ombestemte seg.

FORTSATT HOS DYVE: Jørgen Ek sluttet i jobben for Privatmegleren på Stabekk før han fikk begynt. Foto: Eivind Yggeseth

– Planen var å begynne der 1. mars, men jeg innså at det ville innebære veldig mye arbeid som ville gå ut over min rolle som megler. Det er mye mer tid til å jobbe med megling her hos Dyve, sier Jørgen Ek.

Før jul fikk Ek muligheten til å overta store deler av aksjene i Kari Børkes Privatmegleren-kontor på Stabekk i Bærum.

«Planen er å bygge et "powerhouse" på Stabekk ved å løfte Privatmegleren i Bærum. Deretter vil vi se på muligheten for å åpne flere kontorer. Det er et stort potensial i Bærum, og vi ønsker å ta større markedsandeler her», sa Ek til Finansavisen i begynnelsen av januar.

Det å være daglig leder krever at man bruker mye tid på ansatte
Jørgen Ek

– Krever mye tid

Nå har pipen fått en annen lyd.

– Hvis jeg skulle ha gjort den snuoperasjonen jeg ønsket å gjøre, ville det gått ut over meglingen og de prosjektene jeg har, slik at det ville rammet min omsetning, sier han.

– Jeg ofrer sykt mye tid til hvert enkelt salg, men skulle jeg ha bygget opp noe ved siden av, så måtte jeg ha trappet ned salgsarbeidet. Det ønsket jeg ikke.

– Det å være daglig leder krever at man bruker mye tid på ansatte, og det er også mye arbeid i det å drive en meglervirksomhet. Jeg elsker å selge eiendom, selv om det å ta en stor rolle i kontoret i Bærum var en veldig spennende utfordring.

– Men det er for kundenes del jeg gjør dette, og da ønsker jeg å prioritere tiden min på dem, og jeg har allerede fått tilbakemelding fra kundene om at de er glade for det, sier Ek.

Dyve berger halve tapet

Jørgen Ek skulle ta over halvparten av Kari Børkes aksjepost på 60 prosent. Det skjer nå ikke. Han burde dog ha kjennskap til hvor mye arbeid som krevdes ved å lede et kontor ettersom han tidligere var daglig leder for Eie i Sandvika.

Ek dro alene inn 10 millioner kroner i meglerinntekter i fjor og var blant Privatmeglerens aller beste meglere.

Da også Helene Solberg sa opp for å gå tilbake til DNB, lå det an til at Dyve skulle miste sine to stjernemeglere.

Når Ek vender tilbake, tilsvarer det like mye som det Dyve mistet da Solberg og Hans Houeland gikk.