Exit for Selvaag Bolig-sjef

Etter 3,5 år som utviklingssjef i Selvaag Bolig går Harald Martin Gjøvaag tilbake til arkitektbransjen. – En mulighet til å utøve ledelse også på toppledernivå, sier han.

SLUTTER: Harald Martin Gjøvaag har jobbet som utviklingssjef i Selvaag Bolig siden 2016. Nå går han tilbake til arkitektbransjen. Foto: Håkon Sæbø

I 2016 solgte Harald Martin Gjøvaag seg ut av arkitektfirmaet han hadde bygget opp, Alliance, og startet som utviklingssjef i Selvaag Bolig. 

Nå slutter han og begynner som toppsjef for arkitektselskapet Gottlieb Paludan Architechts, som eies av Afry (tidligere ÅF Pöyry, red. anm.). Gottlieb Paludan Architechts etablerte seg i Norge sommeren 2019, ved å overta virksomheten til det da ÅF-eide arkitektselskapet tegn-3.

– Hva er grunnen til at du forlater Selvaag Bolig?

– I Selvaag Bolig har jeg hatt en rolle hvor jeg har rapportert direkte til konserndirektør, men ikke vært en del av konsernledelsen. Da tilbudet kom, oppsto det en mulighet til å utøve ledelse også på toppledernivå. I tillegg får jeg mulighet til å jobbe bredere enn i boligutvikling, både med infrastruktur og andre arkitektfaglige oppgaver, sier Gjøvaag.

Ble headhuntet

– Skyldes avgangen din noe uenighet med ledelsen i Selvaag Bolig?

– Nei. Da forespørselen fra Gottlieb Paludan Architechts og Afry kom, var jeg i utgangspunktet innstilt på å fortsette i Selvaag Bolig, men det var attraktivt å kunne gå tilbake til en lederposisjon og til en jobb hvor jeg også kan engasjere meg i annen type arkitektur- og designoppgaver.

– Så du ble headhuntet?

– Ja, jeg ble headhuntet. Det var vanskelig å gå fra jobben i Selvaag Bolig. Det som ble avgjørende, ble at jeg får gå inn i en ledergruppe i Afry Norge og påvirke mer direkte.

– Har du hatt for liten mulighet til å påvirke i Selvaag Bolig?

– Som utviklingssjef er en del av rollen å kaste opp mange baller i luften. Alle ballene er ikke blitt tatt imot, men det har heller ikke vært min forventning. Min opplevelse er at jeg har fått påvirke innenfor de fagområdene hvor jeg har hatt et ansvar. Vi har sett utvikling i tidligfase og regulering, og i tillegg har jeg fått bidra med å sette samfunnsengasjementet på dagsorden.

Selv om Gjøvaag nå forlater den børsnoterte boligbyggeren, vil han trappe opp kampen om oppdrag nettopp fra boligutviklere når han tiltrer jobben som toppsjef i Gottlieb Paludan Architechts.

– Det første jeg kommer til å gjøre i den nye jobben, er å øke ambisjonene på arealplanlegging og byutvikling. Der har selskapet et stort potensial, og målet er å ta en større bit av det markedet.

Venter sterk prisvekst

I løpet av det seneste året har Selvaag Bolig-kursen doblet seg. Aksjen handles nå for rundt 57 kroner. Selv har Gjøvaag aksjer for rundt 200.000 kroner i selskapet.

– Etter å ha jobbet tett på boligmarkedet i Oslo i flere år nå, hvordan tror du prisutviklingen vil bli fremover?

– Jeg er ikke i tvil om at vi vil se en sterk prisvekst. Produksjonen av boliger er ikke høy nok. Reguleringen tar uhensiktsmessig lang tid, og det er ikke nok ressurser i kommunen til å gjøre noe med dette, sier Gjøvaag.

Til nyheten om at Gjøvaag slutter, sier Selvaag Bolig-sjef Rolf Thorsen at stillingen som utviklingssjef ble opprettet da Gjøvaag tiltrådte.

– Harald har vært en viktig og kompetent ressurs for oss. Vi har foreløpig ikke konkludert om hvorvidt om vi kommer til å videreføre stillingen når han nå slutter, sier Thorsen.