JM vil fortsette veksten i Norge

JM Norge solgte 582 boliger i fjor, en økning på 11 prosent i forhold til året før.  Tomtebanken er på 7.600 boliger.

DRAMMEN: Eplegården Atrium består av 81 leiligheter, hvorav 44 leiligheter er solgt siden salgsstarten i mai. Prosjektet skal stå klart i juni 2021 og er ett av flere JM-prosjekter i Drammen-regionen. Illustrasjon: JM Norge

JM Norge har nå 1.350 boliger under produksjon, hvorav i overkant av 600 ble påbegynt i fjor.

– Mer enn to tredjedeler av igangsatt produksjon er solgt. Vi er fornøyd med et stabilt og velfungerende marked i Oslo, hvor salget har gått bra. I Bergen har vi også solgt godt. Vi har salgsstartet vårt første prosjekt i Trondheim, som har solgt ganske bra, men i Stavanger ser vi at det fortsatt tar litt lengre tid å selge boliger, sier adm. direktør Martin Asp.

HAR VEKSTAMBISJONER: Martin Asp, adm. direktør i JM Norge Foto: JM Norge
Drammensregionen er ett av våre satsingsområder som vi har god tro på
Martin Asp, JM Norge

Vokser i Norge

JM Norge, som er en del av det svenske, børsnoterte JM-konsernet, har nå 40 pågående boligprosjekter i Norge, hvorav 70 prosent av volumet er i Oslo-markedet.

80–85 prosent av prosjektene i Norge er leiligheter, resten småhus.

– Vi vokser i Norge, har en stor tomtebank, er langsiktige og har forøvrig hele verdikjeden i produksjonsprosessen, sier Asp.

Selskapet har cirka 3.000 boliger under utvikling i Norge og en tomtebank på 7.600 enheter.

Mange store prosjekter

JM Norge har blant annet store prosjekter på Bergerløkka i Asker/Vestre Billingstad (600 boliger), på Myrvoll Stasjon i Oppegård (600 boliger), Entréen i Lørenskog (450 boliger) og Langhus Gård i Ski (400 boliger). På Grefsen i Oslo har selskapet ett salgstrinn på to bygg igjen av et prosjekt på 1.100 leiligheter.

Selskapet har også prosjekter i Drammen-regionen, Vestfold og Telemark.

– Drammensregionen er ett av våre satsingsområder som vi har god tro på. Vi har nå flere prosjekter i Drammen-området, sier han.

Asp skulle imidlertid gjerne kommet i gang med flere boliger i Oslo og Bergen.

– Det tar veldig lang tid å regulere boliger i disse byene. Reguleringen er en flaskehals, og vi skulle gjerne startet bygging av flere boliger her, sier han.

Bedring i Stockholm

I fjor hadde hele JM-konsernet driftsinntekter på 15,7 milliarder svenske kroner, som var en liten nedgang fra året før. Resultatet før skatt var i underkant av 2 milliarder i fjor, en liten økning fra året før.

Konsernet solgte i fjor 3.600 boliger, som var en kraftig økning fra 2018.

Som kjent har særlig nyboligsalget i Stockholm vært svakt en periode.

– Vi merker at salget har begynt å ta seg opp igjen i Stockholm og at markedet nå er i bedring. Vi har den seneste tiden solgt mye mer og opplever at antallet besøkende på prosjekt er doblet.

Til gjengjeld er markedet i den finske hovedstaden stabilt, noe det har vært i lang tid.

OBOS er JM-konsernets største aksjonær med i overkant av 20 prosent. Aksjekursen til JM lå tirsdag på 297 svenske kroner, mot 183 kroner for ett år siden. 

JM Norge 

(Mill. SEK)20192018
Driftsinntekter3.1862.987
Driftsresultat298297

JM AB

  • Ble grunnlagt i Norden i 1945. 
  • I 1998 etablerte JM seg i Norge gjennom å innlemme norske Byggholt i virksomheten. 
  • JMs samlede omsetning i Norden er om lag 16 milliarder SEK og mer enn 100.000 boliger er utviklet og bygget siden oppstarten.
  • Er børsnotert i Stockholm. OBOS er største aksjonær med 20 prosent.