Nytt stort utbytte fra Selvaag

LA FREM TALL: Konsernsjef Rolf Thorsen i Selvaag Bolig Foto: Foto: Iván Kverme

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Selvaag Bolig foreslår rekordutbytte på tre kroner pr. aksje for andre halvår 2019 slik at utbyttet for året utgjør fem kroner. Nylig har selskapet betalt ut ekstraordinært utbytte på 22 kroner pr. aksje til aksjonærene. Selskapet leverte en omsetning på 3,4 milliarder kroner i 2019 og et justert driftsresultat før avskrivninger på 959 millioner.

Resultatet pr. aksje utgjorde 7,04 kroner, opp fra 6,14 året før. I fjerde kvartal utgjorde resultatet pr. aksje 3,00 kroner, ned fra 3,93 i kvartalet før. Selskapets tomtebank hadde en merverdi på 1,5 milliarder kroner over bokført verdi.

Totalt igangsatte selskapet 830 boliger i fjor, ti mindre enn året før. 776 boliger ble ferdigstilt, ned fra 854. I fjerde kvartal hadde Selvaag 1.504 boliger under bygging.

Fortsatt høye utbytter

- 2019 var et svært godt år for Selvaag Bolig med sterke resultater og høy avkastning til selskapets aksjonærer. Målet er fortsatt å kunne utbetale høye og stabile utbytter to ganger i året, sier administrerende direktør Rolf Thorsen. 

- Det er god lønnsomhet i prosjektene og vi opplever god interesse for boligene vi har i salg. Boligmarkedet er godt, spesielt i Oslo-området der vi har en sterk posisjon. Starten på 2020 har vært god og vi har store prosjekter i områder med stort boligbehov, blant annet i Follo, Asker, Lørenskog, Trondheim og Bergen. Mot slutten av året kommer vi også i salg med et nytt prosjekt i Oslo, sier Thorsen.

Selvaag Bolig ASA

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter1.414,41.624,7
Driftsresultat372,4471,1
Resultat før skatt374,6469,0
Resultat etter skatt--

Selvaag Bolig ASA

Boligutviklingsselskap med hovedkontor i Oslo.

Adm. dir. er Rolf Thorsen.

Grunnlagt i 1948, fikk nåværende selskapsform i 2011 etter fusjon med Hansa Property og SPE KS.

Største aksjonærer er Ole Gunnar, Olav og G. Frederik Selvaag gjennom Selvaag AS.