OBOS' verdijusterte egenkapital doblet til 45 mrd. på fem år

I 2014 var den verdijusterte egenkapitalen i OBOS på 22,5 milliarder. I fjor passerte den 45.

10,5 MRD. I BØRSAKSJER: OBOS og konsernsjef Daniel K. Siraj er største eier i de børsnoterte entreprenørselskapene Veidekke, AF Gruppen og JM. Foto: Kaare Martin Granerud

– Resultatet gir et solid grunnlag for videre vekst, i tillegg til egenkapital som buffer mot markedsvariasjoner, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Selskapet kunne vise til et resultat på 3,74 milliarder kroner før skatt i fjor, opp 809 millioner fra året før.

Uten kravstore eiere som vil ha utbytte, økte den bokførte egenkapitalen til 26 milliarder. De virkelige verdiene er dog langt høyere. Selskapet skriver at de er 45,1 milliarder. Ved resultatpresentasjonen i fjor var tallet 40 milliarder.

OBOS

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter14.92413.162
Driftsresultat3.9933.038
Resultat før skatt3.7372.928

OBOS er Norges største boligbyggelag og boligforvalter, en av Nordens største boligbyggere og et samvirkeforetak som er eid av medlemmene.

10,5 mrd. i aksjeinvesteringer

OBOS er tungt inne i aksjemarkedet og er største eier i entreprenørselskapene Veidekke, AF Gruppen og svenske JM. I svenske SBC er OBOS nest største eier.

I tillegg eier OBOS mindre poster i en del andre selskaper, blant annet flere oppstartsselskaper.

Aksjeporteføljen hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 10,5 milliarder kroner, mot 7,3 milliarder ett år før. Selskapet mottok 531 millioner kroner i utbytte.

Lavere innen boligutvikling

Innen boligutvikling ble resultatet lavere enn året før, 1,32 milliarder mot 1,51 milliarder. Det skyldtes lavere boligvolum og et krevende marked for småhus i Norge og Sverige.

Likevel brukte selskapet 3,4 milliarder kroner på tomter som kan gi rundt 5.400 boliger. Største investering var Hinna Park i Stavanger og flere større prosjekter i Stockholm.

Selskapet solgte næringseiendom for 1,8 milliarder kroner.

– OBOS har de siste årene valgt å benytte et godt marked for næringseiendom til å frigjøre store verdier gjennom salg. Vi har på gang flere store byutviklingsprosjekter innenfor næringseiendom, blant annet Oslo K i Kværnerbyen, Holmlia Senter og Construction City på Ulven i Oslo, som har forventet byggestart i 2021, sier Siraj.

Ny medlemsrekord

Selskapet satte nok en gang rekord i antallet medlemmer.

Ved nyttår betalte 473.386 personer 200 kroner i årsavgift for å være med i organisasjonen, noe som alene gir OBOS inntekter på 94,7 millioner.