Heimstaden med 100.000 utleieleiligheter i porteføljen

Heimstaden fikk i fjor et resultat før skatt på 7,7 milliarder svenske kroner etter store oppskrivninger.

BOLIGBARON: Heimstaden økte eiendomsporteføljen fra 76 til 114 milliarder svenske kroner i fjor. Straks kommer også handelen av 43.000 leiligheter i Tsjekkia inn i porteføljen. Da vil konsernet eie cirka 100.000 utleieleiligheter i en rekke land. Foto: Håkon Sæbø

Konsernet eide ved årsskiftet nesten 55.000 leiligheter og over 2.700 næringslokaler i Sverige, Danmark, Norge, Nederland og Tyskland.

I fjor økte selskapet boligporteføljen med nesten 16.000 leiligheter, hovedsakelig i Danmark og Nederland.

Datterselskapet Heimstaden Bostad, hvor det aller meste av virksomheten foregår, har også kunngjort kjøp av Residomo-konsernet med 500 ansatte og en eiendomsportefølje på nesten 43.000 leiligheter og 1.675 næringslokaler i Tsjekkia.

Den avtalte kjøpesummen er cirka 1,3 milliarder euro, en transaksjon som er ventet å skje 20. februar. Leilighetene gir cirka 100 millioner euro i årlige leieinntekter.

Rakettveksten fortsetter

Heimstaden økte i fjor leieinntektene med 43 prosent til nærmere 4,9 milliarder svenske kroner. Driftsresultatet økte med 30 prosent og endte på 2,7 milliarder.

Resultatet før skatt ble 7,7 milliarder etter oppskrivninger av eiendomsverdiene på 6,5 milliarder. I 2018 var oppskrivningene 2,7 milliarder svenske kroner.

Markedsverdien av eiendomsporteføljen var 114 milliarder svenske kroner ved årsskiftet, en økning på 50 prosent fra 2018.

Belåningsgraden var 40 prosent ved årsskiftet.

46 prosent av leieinntektene i fjor kom fra Sverige, 27 prosent kom fra Danmark, 14 prosent  fra Norge og 13 prosent fra Nederland.

Institusjonelle eiere

Heimstaden eier 45 prosent og kontrollerer 52 prosent av stemmene i Heimstaden Bostad.

Datterselskapet Heimstaden Bostad åpnet i fjor for å ta inn flere langsiktige institusjonelle eiere, og i desember ble det kjent at Folksamgruppen går inn på eiersiden (7 prosent) som den nest største institusjonelle eieren etter Alecta (45 prosent). Pensjonsfondene til Ericsson og Sandvik eier henholdsvis 2 og 1 prosent.

Ivar Tollefsen eier 86 prosent og kontrollerer 98,4 prosent av Heimstaden. 

Heimstaden AB

(Mill. SEK)4. kv./194. kv./1820192018
Driftsinntekter1.3809844.8633.393
Driftsresultat7983932.7291.810
Resultat før skatt2.3498967.7033.745

Heimstaden AB

  • Ivar Tollefsen kontrollerer 98,4 prosent av stemmene i Heimstaden AB, som på sin side kontrollerer 52 prosent av aksjene i datterselskapet Heimstaden Bostad, hvor mesteparten av virksomheten foregår.
  • Selskapet har de seneste årene mangedoblet eiendomsporteføljen.
  • Ivar Tollefsen ligger på 12. plass på Kapitals liste over Norges 400 rikeste med en estimert formue på 23 milliarder kroner.