Økt tro på stigende boligpriser

BOLIGPRISENE OPP?: Andelen som tror på stigende boligpriser øker for tredje måned på rad og har ikke vært høyere siden sommeren 2018, ifølge Norske Boligbyggelag – NBBL. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Andelen som tror på stigende boligpriser øker for tredje måned på rad og har ikke vært høyere siden sommeren 2018, ifølge Norske Boligbyggelag – NBBL.

Samtidig blir det stadig færre husholdninger som tror på økt boliglånsrente, dermed stiger boligmarkeds-barometeret fra 18,9 til 21,8.

– Disse to faktorene kan gi økt press på visningene utover våren, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

14 prosent opp

Andelen som tror på stigende boligpriser har økt fra 44 prosent i november til 58 prosent i februar. En betydelig oppgang som indikerer økt etterspørsel og temperatur i boligmarkedet. 

Særlig er det verdt å merke seg at hele åtte av ti tror nå på stigende boligpriser i Oslo, mens kun to prosent forventer prisfall. (Resterende 18 prosent venter uendrede priser eller har ingen formening).

– Når vi samtidig vet at det har blitt regulert og igangsatt færre boliger i Oslo de siste årene, så er det betenkelig. Allerede i dag sliter mange med å etablere seg på boligmarkedet i hovedstaden. En ny runde med høy prisvekst vil derfor være meget uheldig, sier Frengstad Bjerknes.

Endret rentesyn

Så sent som i desember forventet 63 prosent av husholdningene økte rentekostnader kommende år. Den andelen har nå falt til 47 prosent. 

Det er i stor grad de eldre respondentene som har endret rentesyn. I motsetning til tidligere har de nå mindre tro på renteoppgang enn yngre husholdninger.

Troen på egen inntektssikkerhet er fortsatt sterk

Den tredje og siste faktoren i boligmarkedsbarometeret tar temperaturen på arbeidsmarkedet/norsk økonomi ved å måle troen på egen jobbsikkerhet. 

Kun seks prosent er bekymret for å miste jobben neste 12 måneder. Denne faktoren er stabil og indikerer at nordmenn har god tro på egen og landets økonomi.