NEF-direktøren gir byrådet skylden for Oslos urolige boligpriser

Nye tall for befolkningsveksten i Oslo får Carl O. Geving til å slå alarm.

SLÅR ALARM: NEF-direktør Carl O. Geving frykter effekten av kraftig befolkningsvekst i Oslo. Foto: Eivind Yggeseth

SSB slapp i går tall som viste at Norges befolkning økte med 39.400 i fjor. Ved inngangen av 2020 bodde det 5.367.580 personer her i landet.

Tallene viser en oppsiktsvekkende høy befolkningsvekst i Oslo. Etter noen år med en tilvekst på bare 6-7.000, fikk hovedstaden i fjor netto 12.423 flere innbyggere. 

– Dette betyr at Oslo er på tilbake på de høye vekstratene vi så fram til 2015, og sier noe om dynamikken i boligmarkedet og boligprisene. Og det er unødvendig å si at vår bekymring for Oslos boligmarked øker med høyere befolkningstrykk, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund i en kommentar til Finansavisen.

– Et alvorlig varsko

– Hvilke konsekvenser bør disse tallene få for boligbyggingen i Oslo?

– De bør være et alvorlig varsko til Oslos byråd. Befolkningsveksten har steget kraftig i 2019, samtidig som reguleringstakten og byggetakten har falt sterkt. Denne utviklingen kommer til å ende med ny ubalanse mellom boligtilbud og etterspørsel og økt prispress i Oslo, svarer NEF-direktøren.

Geving mener boligpolitikken i hovedstaden ikke er langsiktig nok. 

– Derfor har Oslo et volatilt boligmarked hvor prisene svinger sterkere enn i landet for øvrig, avslutter han.