Brukbart aktivitetsnivå i boligmarkedet

- Hovedinntrykket er at aktivitetsnivået i boligmarkedet holder seg oppe i krisetid.

UNDERSØKER: Norges Eiendomsmeglerforbund tar tempen på boligmarkedet. Her ved Carl O. Geving, adm. direktør i NEF.  Foto: Foto: Eivind Yggeseth

Til tross for stor uro og krisetilstander i økonomien, samtidig som myndighetene trapper opp tiltakene, så omtaler Carl O. Geving, adm. direktør i NEF, boligmarkedet som relativt stabilt. 

Norges Eiendomsmeglerforbund har de to siste ukene gjennomført spørreundersøkelsen kalt Meglerinnsikt. Den har som mål å vise hvordan eiendomsmeglere i hele landet opplever effekten av virussituasjonen i boligmarkedet. 

Forrige uke var resultatet av undersøkelsen at aktivitetsnivået falt og det ble færre oppdrag og salg. I undersøkelsen denne uken har det kommet inn 322 svar, mot 321 forrige uke. 

Eksempler på spørsmål i undersøkelsen:

- Hvordan påvirkes aktivitetsnivået i bolighandelen av coronaepidemien?

- Hvordan påvirkes interessen for boligkjøp av coronaepidemien?

- Hvordan påvirkes bankenes utlånspraksis av coronaepidemien?

Resultatet fra undersøkelsen viser at aktivitetsnivået holder seg oppe, og på tross av færre oppdrag og lavere salgsvolum så er boligmarkedet mer eller mindre uendret den siste uken. 

- Vi ser at det tar noe lengre tid å få solgt, men at det hjelper når det legges opp til privatvisninger. Bankenes utlånspraksis er noe berørt, men ikke like mye som man skulle tro siden de har fått større handlingsrom. Samtidig ser vi at det har blitt permitteringer, men ikke veldig stort volum, sier Geving. 

Geving antyder også at aktivitetsnivået vil holde seg på det jevne frem mot påske.