Opptur for utleiere

Utleieprisene steg med 1,4 prosent i første kvartal i de store byene. Leieprisene har til sammen steget med 2,7 prosent det seneste året.

STADIG DYRERE: Utleieboligprisene steg i de store byene i første kvartal. Foto: Gard Setsaas
Bolig

– MODERAT TEMPO: Henning Lauridsen, Eiendom Norge. Foto: Iván Kverme

Størst leieprisvekst så man i Stavanger-området, med en oppgang på 6,9 prosent. Mens Trondheim fikk en prisvekst på 6 prosent. I motsatt ende finner man Bergen og Oslo som hadde en marginal prisvekst på henholdsvis 0,1 og 0,7 prosent i første kvartal. 

Til tross for den sterke veksten i første kvartal har utleieprisene i Stavanger-regionen hatt en nedgang på 0,1 prosent det seneste året. 

– I Stavanger falt leieprisene kraftig fra 2014 til 2016 parallelt med oljebremsen. Prisene har hentet seg noe igjen siden bunnen, men det er fortsatt et godt stykke unna toppen tidlig på 2010-tallet, sier adm.direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Antall boliger til leie på finn.no i de store byene ved utgangen av første kvartal var3.501. Av disse var 1.982 i Oslo, 699 i Bergen, 476 i Trondheim og 435 i Stavanger-regionen.

– Det er liten økning i antall boliger for leie sammenlignet med utgangen av fjerde kvartal, men utbudet av boliger for leie holder seg stabilt i alle de store byene, avslutter Lauridsen.

bolig
leie bolig
utleie
eiendom