Brå nedgang i andelen som tror på boligprisoppgang

BRÅ NEDGANG: Det har vært en brå nedgang i andelen som tror på stigende boligpriser, viser NBBLs boligmarkedsbarometer for april. Tilbake i februar lå andelen som trodde på stigende boligpriser det neste året på hele 58 prosent. I april har andelen falt helt ned til 15 prosent, viser undersøkelsen. Foto: Iván Kverme
Bolig

Den store usikkerheten rundt coronakrisen og den pågående dvalen i norsk og internasjonal økonomi rammer også boligmarkedet. Frykten for å miste jobben øker, samtidig som troen på stigende boligpriser faller mer enn noen gang.

Det har vært en brå nedgang i andelen som tror på stigende boligpriser, viser NBBLs boligmarkedsbarometer for april. Tilbake i februar lå andelen som trodde på stigende boligpriser det neste året på hele 58 prosent. I april har andelen falt helt ned til 15 prosent, viser undersøkelsen.

Samtidig forventer hele 41 prosent fallende boligpriser. Det er første gang i barometerets relativt korte historie at andelen «pessimister» overstiger «optimistene». 

Nedgangen er bredt basert over hele landet og gjelder alle regioner.

– Utviklingen i boligmarkedet avgjøres nå i stor grad av hvor godt vi lykkes med å bekjempe viruset. Heldigvis gir utviklingen så langt grunnlag for en viss optimisme, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Demper nedturen

Norges Bank reagerte raskt og kuttet styringsrenten fra 1,5 til 0,25 prosent forrige måned, noe som bidrar til å dempe fallet. Den bratteste resesjonen i manns minne, både her hjemme og globalt, kan tale for at renten blir liggende nær null i lang tid. 

Husholdningenes renteforventninger er nokså symmetrisk fordelt rundt dagens rentenivå. 

34 prosent tror på renteoppgang, mens 28 prosent tror på rentenedgang, resterende forventer uendret rente eller svarer at de ikke vet.

Flere bekymret

Andelen som er bekymret for å miste jobben det neste året øker fra syv til 11 prosent. Med tanke på at det var mer enn 400.000 arbeidssøkere registrert hos NAV ved utgangen av mars, hvorav 9 av 10 oppga permittering som årsak, kan den relativt moderate oppgangen indikere at mange forventer å komme raskt tilbake i jobb.

boligpriser
nbbl
boligprisoppgang
Nyheter
Børs
Bolig