Bergen-megler spår boligprisoppgang: Om ikke altfor lenge vil corona være historie

– Boligmarkedet er langt bedre enn mange tror, og salgene går raskere nå enn før, sier Kenneth Aadland.

ØYNER PRISOPPGANG: Kenneth Aadland, en av de ledende eiendomsmeglerne i byen med de mange trange brosteinsgatene, mener mye peker mot høyere boligpriser når coronakrisen har lagt seg. Foto: NTB scanpix
Bolig

Coronakrisen, og ikke minst tiltakene som er gjort for å begrense spredningen av viruset, har påvirket norsk økonomi på bred front.

I boligmarkedet synes likevel interessen for eiendom å være god. Aktiviteten var rekordhøy i påsken, slik vi skrev i forrige uke, og eksempelvis solgte Privatmegleren og EiendomsMegler1 Oslo og Akershus 30 prosent flere boliger i påskens virkedager enn i påsken i fjor.

– Vi opplever stor interesse for eiendom, bekrefter daglig leder og partner Kenneth Aadland i Proaktiv Eiendomsmegling i Bergen overfor Finansavisen.

– Mange bruker nå mye tid på nettet, men det er også slik at mange vil på visning. Eiendommene selges faktisk raskere nå enn tidligere, fortsetter Aadland.

– Markedet langt bedre enn mange tror

Når hver enkelt interessent må booke tid, kan visninger dra ut i flere timer for en megler. Men på samme tid: kvaliteten på de enkelte interessentene er høy. 

– Vi får mer tid med hver enkelt kunde, og kundene får mer tid på eiendommen. Det gir langt bedre beslutningsgrunnlag. Vi er ganske sikre på hvem dette er riktig for, og hvorfor en stor grad av meglingen består nettopp i det – å finne den optimale kjøperen til hver eiendom. Det gir selger best pris og kjøper det livet de ønsker, sier Aadland, som også er strategisk ansvarlig i Proaktiv Gruppen.

Verden skal videre, og om ikke altfor lenge vil corona være historie.
Kenneth Aadland

Både Krogsveen og DNB Eiendom påpekte den økte kvaliteten på interessentene overfor Finansavisen i forrige uke.

– Det er færre som kommer bare for å se, og de som dukker opp er ofte godt kvalifiserte. Dette forklarer nok den kortere salgstiden. Markedet er langt bedre enn mange tror, sier Aadland.

Og enda bedre vil det bli, spår han, etterhvert som unntakstilstanden gradvis vil slippe taket.

– Torsdag i forrige uke hadde vi tre visninger med over 24 forhåndspåmeldte. Når vi ser at oppdragsmengden inn fremdeles er noe fallende, og vi vet at det etterhvert blir sol, varmere og pent vær over hele landet, er det åpenbart at vi vil få flere interessenter. Verden skal videre, og om ikke altfor lenge vil corona være historie, fortsetter megleren.

– Coronafrykten skaper bølger

Han mener media bidrar til å bygge opp en coronafrykt, og at denne har konsekvenser som gir bølger i eiendomsmarkedet.

– Selvfølgelig skal man ha respekt for farene dette utgjør, men for de aller fleste er det et spørsmål om logistikk og respekt for andre og hverandre – ikke den faktiske sykdommen, understreker Aadland.

– Eiendomsmarkedet er så komplisert, og det er vanskelig å gi skråsikre konklusjoner. Men vi har god oversikt over tingene som normalt og historisk alltid får betydning for eiendomsmarkedet, sier han videre.

– Renten vil åpenbart være lav i lang tid

Partneren sikter først og fremst til tilgangen på kapital og prisen på denne (renten). 

– Begge disse går på evnen til å kjøpe eiendom. Har mange tilgang på kapital og prisen på den er lav, er det normalt mange kjøpere. Tilgangen på finansiering er stor. Norges Bank har kuttet renten til et historisk lavt nivå, og presser lånerenten ned hos bankene. Sentralbanksjefen har selv spådd markedet opp tre prosent i 2020, sier Aadland.

– I tillegg er det åpenbart at renten vil holdes lav over tid. Når man nå kan binde renten på 2,29 prosent i ti år, er spådommene om rask og stor oppgang etter corona åpenbart ikke riktig, føyer han til.

Proaktiv-toppen tar frem sitt mantra om at en bolig er langt mer enn fire vegger og et tak.

– Boligen skaper rammene rundt livet vårt og påvirker ikke bare dag til dag, men hele livet. De som ikke handler nå, setter ikke livet sitt på hold for evig – de utsetter det. Med andre ord er det en del ting som ligger i umiddelbar fremtid som erfaringsmessig vil lede til mindre frykt og større vilje til å tenke lenger. Enhver normalisering av samfunnet vil lede til det, sier han. 

Går mot strømmen – igjen

De første skrittene mot normalisering ser vi i Norge nå, med gjenåpning av barnehager og skoler for de yngste. 

– Frykt falmer litt over tid. Flere butikker åpner, og frisørene er tilbake på jobb om noen uker. Alt dette, i kombinasjon med et fallende volum på tilbudssiden, vil etter min mening kunne gi en prisoppgang. Jeg vet det er stikk i strid med det alle andre sier, men kan ikke si noe annet enn det de fleste indikatorer peker mot, fortsetter Aadland.

Boligmarkedet er langt bedre enn mange tror.
Kenneth Aadland

Dette er ikke første gang Proaktiv-toppen legger hodet på blokken og går motstrøms. Før jul i 2013, for eksempel, gikk han ut mot alle meglerhusene som spådde boligprisene ned året etter.

2014 gikk inn i historien som et godt boligår, med en prisvekst på 8,1 prosent.

– Konsekvensen hvis prisoppgangen kommer, er at flere vil våge å legge ut for salg. Volumet på tilbudssiden vil øke, samtidig med en stadig økning på kjøpersiden. Markedet vil normaliseres utover sommeren, spår Aadland.

boligprisene
coronakrisen
kenneth aadland
proaktiv
bergen
boligmarkedet