Nyboligsalget fortsetter å stupe

– Det var allerede før coronakrisen mange usolgte nyboliger i Oslo, nå legges stadig færre ut for salg, sier Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse. 

NYBOLIGSALGET FALLER KRAFTIG: Nyboligsalget fortsetter å stupe nedover i hovedstaden. Her fra byggingen av prosjektet Tiedemannsfabrikken på Ensjø. Foto: Gard Setsaas
Bolig

ECON Nye boliger har sett på nyboligsalget fra Norge stengte ned til 20. april. Tallene er ikke overraskende styggest for hovedstaden. 

– I Oslo falt nyboligsalget med hele 73 prosent i denne perioden, sammenlignet med måneden før. Salget i hovedstaden økte klart før 12. mars, mens det allerede var på vei ned andre steder i landet, sier sjeføkonom i Samfunnøkonomisk Analyse Andreas Benedictow.  

Faller i hele landet

I hele Norge har nyboligsalget falt med 44 prosent etter 12. mars, men Oslo skiller seg helt klart ut fra resten av landet. 

SALGET STUPER: Sjeføkonom, Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse.

– Blant årsakene til den kraftig nedgangen i Oslo kan være at arbeidsledigheten har steget særlig mye der og at boligprisene er relativt høye i utgangspunktet. Det var mange usolgte boliger i Oslo fra før. Kombinert med sviktende salg har det ført til en enda sterkere nedgang i nye boliger som legges ut for salg, sier Benedictow.

– Prisene skal ned 

Med unntak av en rekke kampanjer er det få utbyggere som vil innrømme om de vurderer priskutt. 

– Vi har foreløpig ikke sett klare tegn til at priser kuttes på nye boliger. Men hvis dette vedvarer over tid må nyboligprisene ned, slik vi har sett tegn til i bruktboligmarkedet, sier Benedictow. 

Og igangsettingen mener sjeføkonomen også står i fare. 

– Informasjonen vi sitter med tyder på at igangsatte prosjekter fortsetter som planlagt, men hvis salget svikter over lengre tid vil det få konsekvenser for igangsetting av nye boliger. Planlagte prosjekter og byggetrinn kan da holdes igjen til salget tar seg opp igjen. I Oslo lå det an til nedgang i boligbyggingen allerede før coronaviruset kom inn i bildet, sier sjeføkonomen. 

econ
samfunnsøkonomisk analyse
Nyheter
Bolig