Odd Kalsnes vant på fem av seks tiltalepunkter

Odd Kalsnes er dømt til betinget fengsel, men retten har frifunnet ham for fem av seks tiltalepunkter. – Jeg skal være megler i 20 år til, sier Kalsnes.

HAR PLANEN KLAR: Odd Kalsnes planlegger å megle eiendommer i 20 år til etter å ha sluppet yrkesforbud. Foto: Iván Kverme
Bolig

Odd Kalsnes risikerte yrkesforbud og lang fengselstraff. Men Oslo tingrett frifant ham for de aller fleste tiltalepunktene. Dermed slipper han yrkesforbudet etter at han tidligere både er avskiltet som eiendomsmegler og som advokat.

– Jeg vil ikke kalle det en seier, men jeg er fornøyd med at fem av seks punkter er frafalt, sier Odd Kalsnes til Finansavisen.

– Det viktigste er at jeg kan fortsette og jobbe med det jeg elsker. Jeg skal fortsette i bransjen i 20 år til.

– Jeg er fornøyd med at retten slår fast at jeg ikke er uskikket til å være en del av eiendomsmeglerbransjen. Dette har vært en stor påkjenning som jeg ikke unner min verste fiende. At jeg får betinget fengsel må jeg ta med strak rygg selv om jeg føler meg uskyldig.

Ikke tid til feiring

Aktor mente Kalsnes hadde brutt forbudet mot at ansatte i eiendomsmeglerforetak kunne handle fast eiendom. Det handlet om påstått ulovlig handel i form av delaktighet i eiendomsutvikling i Tiedemannsgate 21 og Kruses gate 6 samt ulovlig å ha representert Eista Eiendom da selskapet kjøpte, seksjonerte og solgte leiligheter i Kruses gate 6.

– Jeg er frifunnet for tre av fire tiltalepunkter pluss rettighetstap og inndragning. Jeg ble frifunnet for deltagelse i Krusesgate både partsrepresentasjon og investering. I tillegg er jeg frifunnet for egenhandel i Nordraaks gate, sier Kalsnes.

– Seks måneder betinget mener jeg er helt feil, men det er betinget. Dette er ti år gamle forhold.

– Skal du feire?

– Nei, jeg har mye å gjøre, så det har jeg ikke tid til, sier Kalsnes.

Eks-samboer tipset

Det var høsten 2014 og våren 2015 at Finanstilsynet undersøkte Kalsnes' engasjementer, og det fremgår av dommen at det er ubestridt at undersøkelsene hadde bakgrunn i tips fra Kalsnes' tidligere samboer, Liv Anniken Berg, om at Kalsnes drev handel med eiendom i strid med loven. Av dommen fremgår det at hennes motiv var en opprivende skiftekonflikt.

Tilsynet forbød Kalsnes å drive eiendomsmegling som advokat og forbød ham å være fagansvarlig. Finansdepartementet tok ikke Kalsnes' klage til følge.

Tingretten konkluderer med at Kalsnes' engasjement i prosjektet i Tiedemandsgate 21 strakk seg langt utover ønsket om kun å få en billig leilighet i bygget, og at han hadde en åpenbar økonomisk fortjeneste-interesse i hele prosjektet.

Aktor nedla påstand om inndragning av fortjeneste på én million kroner. Dette sluttet ikke retten seg til.

I øvrige forhold har tingretten ikke funnet at Kalsnes har gjort noe galt.

odd kalsnes
breaking