SSB spår fortsatt fallende boligpriser

Avmattingen i boligmarkedet har manifestert seg, ifølge SSB. Prognosene for boligprisene kuttes.

BOLIGPRISFALL: «Vi må tilbake til finanskrisen i 2008 for å finne liknende eller større boligprisfall i en enkelt måned», heter det i fersk konjunkturrapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Foto: Iván Kverme
Bolig

Den månedlige boligprisstatistikken fra Eiendom Norge viser høy sesongjustert boligprisvekst i januar og februar i år på henholdsvis 0,9 og 0,5 prosent. I mars ble denne utviklingen reversert idet boligprisene falt med hele 1,4 prosent. 

«Vi må tilbake til finanskrisen i 2008 for å finne liknende eller større boligprisfall i en enkelt måned», heter det i fersk konjunkturrapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det vises til at prisfallet i mars i år var bredt basert på landsbasis med sterkest nedgang i Oslo og Trondheim. Boligmarkedet viste også dempet aktivitet i mars i år ettersom det ble både solgt og lagt ut rundt 14,5 prosent færre boliger enn i samme måned i fjor. 

Samtidig har salget av nye boliger, ifølge Boligprodusentenes Forening, gått ned med 47 prosent i mars i år sett i forhold til mars i fjor.

«Det ser dermed ut til at coronautbruddet og smitteverntiltakene iverksatt av myndighetene har påvirket både boligprisene og aktiviteten i boligmarkedet i mars», heter det. 

Videre ned

Selv om boliglånsrentene nå er rekordlave, vil utsikter til beskjeden inntektsvekst og generell usikkerhet om den økonomiske utviklingen framover ifølge SSB trolig føre til fortsatt fallende boligpriser gjennom store deler av 2020, før de deretter tar seg langsomt opp igjen. 

SSBs boligprisprognoser er ned 2,0 prosent i 2020, ned 0,5 prosent i 2021, opp 1,7 prosent i 2022 og opp 3,0 prosent i 2023.

Ved utgangen av 2023 ventes boligprisene å være om lag fem prosent høyere enn ved inngangen til 2020. 

«Med denne svake utviklingen, ventes det også at boliginvesteringene vil falle i år og neste år», heter det i rapporten. 

Ifølge SSBs beregninger vil boliginvesteringene utgjøre knappe seks prosent av BNP Fastlands-Norge i 2023, noe som er rundt gjennomsnittet de siste 20 årene.

ssb
ssbs økonomiske utsikter
boligmarkedet
boligpriser