Seks budgivere la inn 25 bud som sendte prisen opp 60 prosent

Frogn kommune krevde 51 millioner for et nedlagt sykehjem. Boligutviklere presset prisen helt opp i 81 millioner kroner.

ATTRAKTIVT: Grande sykehjem i Drøbak skal bygges om til 24 leiligheter. Storslagen utsikt over Oscarsborg og Drøbaksundet presset prisen fra 51 til 81 millioner. Foto: Østre Linje arkitektur og landskap
Bolig

Lokalavisen Akershus Amtstidende melder at totalt 60 interessenter vurderte det nedlagte Grande sykehjem i Drøbak med tanke på ombygging til boliger. Seks aktører leverte inn bud i en kort budprosess som sluttet på 81 millioner.

Budet kom fra Krister Klemmetsen fra Spydeberg. Han er daglig leder i Strømsveien Utvikling og Team Bygg og Anlegg. I dag bygger han 34 rekkehus i et prosjekt på Nordstrand i Oslo.

– Det må gi seg en dag

Klemetsen er ikke bekymret for effektene av coronakrisen.

– Det må jo gi seg en dag. Denne eiendommen i Drøbak er jo et prosjekt som vil ta tid, og vi får jo ikke solgt disse boligene nå uansett, sier Klemetsen til Smaalenenes avis.

Eiendommen på nær 6.000 kvadratmeter er allerede regulert med mulighet for å bygge 24 leiligheter med garasjeplasser til 36 biler. 

Bygget oppgis å ha stor arkitektonisk verdi, og det er ikke lagt opp til å kunne montere terrasser på utsiden av bygningskroppen. Derimot blir det en gigantisk takterrasse på toppen av bygget som har fotavtrykk på over et mål.

Dagens hovedbygning skal bevares, mens det skal settes opp to nye bygg som skal gi plass til henholdsvis fem og to nye leiligheter slik at det totalt blir 31 leiligheter i prosjektet på mellom 44 og 150 kvadratmeter fordelt på tre etasjer – totalt rett over 3.000 kvadratmeter.

Eksisterende bygning får to heissjakter med trapperom.

Hele 25 bud

– Det kom inn mange bud, så vi var aldri alene. Prislappen endte på 81 millioner, 30 millioner over prisantydning, men det var cirka den prisen vi regnet med å måtte betale, sier Klemetsen.

De seks budgiverne leverte inn 25 bud før de hadde sortert ut hvem av dem som var villig til å strekke seg lengst.

I forkant av salget var det stilt spørsmål ved om timingen av salget var riktig, men kommunen hadde arbeidet lenge med planene, og gjennomførte til tross for coronakrisen.

Eiendomsmegler Pål Jørgensen hos Foss & Co Eiendomsmegling har tidligere anslått overfor Finansvisen at prosjektet kan gi priser over 100.000 kroner pr. kvadratmeter slik at de største leilighetene havner på rundt 15 millioner.

Tilsvarende priser har vært oppnådd på Olav Thons prosjekt på det gamle fergeleiet i småbyen.

grande sykehjem
drøbak