Meglersjef: Intet coronasjokk i boligmarkedet

12-13 prosent volumfall, ifølge DNB Eiendom.

INTET CORONASJOKK: Salgsvolumene i april falt mye mindre enn DNB Eiendom-sjef Terje Buraas fryktet. Foto: Are Haram
Bolig

OBOS kunne i går fortelle at boligprisene på landsbasis steg 0,3 prosent fra mars til april, mens 12-månedersveksten gikk fra 0,6 prosent i mars til 2,6 prosent i april.

I hovedstadsområdet var prisene uendret fra mars til april, med en 12-månedersvekst som gikk fra 1,8 prosent i mars til 4,0 prosent i april.

Handelsbanken påpeker i sin morgenrapport tirsdag at normalt sesongmønster for april tilsier en boligprisoppgang på 0,8 prosent, både for landet som helhet og for Oslo. 

– Peker mot videre nedgang

«Det betyr at OBOS-tallene isolert sett peker mot en videre boligprisnedgang i sesongjusterte termer. Men tallene indikerer at prisfallet kan ha avtatt noe siden mars, da de sesongjusterte boligprisene falt 1,4 prosent på landsbasis og med 1,5 prosent i Oslo», skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen og seniorøkonom Marius Gonsholt Hov. 

De advarer imidlertid om at OBOS-prisene kan svinge til dels mye, og dermed avvike en del fra de offisielle boligpristallene som slippes av Eiendom Norge i morgen klokken 11.00. 

«Inntil videre holder vi på vår forventning om moderate boligprisfall (i sesongjusterte termer) de neste månedene. Deretter ser vi for oss at boligmarkedet stabiliseres mer gjennom andre halvår i år, i takt med at norsk økonomi åpnes ytterligere noe opp igjen», heter det videre fra Handelsbanken.

DNB positivt overrasket

DNB Eiendom-sjef Terje Buraas mener det mest positive med april er at volumet falt langt mindre enn meglerkjeden hadde forventet. 

– Våre tall viser en nedgang på 12-13 prosent og det gjelder alle boligtyper, sier han i kommentarer Finansavisen har fått tilgang til.

– Bransjen kom heldigvis tidlig i gang med å iverksette gode tiltak for trygge visninger, og disse har blitt tatt godt imot i markedet. Det har vært mye folk på mange av visningene og i enkelte regioner har omsetningen av boliger vært høyere enn samme periode i fjor. Det gjelder spesielt Innlandet, Nordland og Troms og Finnmark, fortsetter han.

– Intet dramatisk prisfall

Når det gjelder prisutvikling ser Buraas en nedgang, men ikke noe dramatisk. 

– Våre tall viser at 60 prosent av boligene i april ble solgt noe under prisantydning, mens resten ble solgt til prisantydning eller over. Enkelte objekter har gått langt over, slik vi ser i et normalmarked, sier DNB Eiendom-sjefen.

- Av storbyene har Bergen hatt en sterk utvikling. Her er volumet bare ned rundt fem prosent og våre tall indikerer uendrede priser fra mars. I Oslo forventer vi en nedgang på rundt én prosent, og i resten av landet en nedgang på 1-2 prosent, oppsummerer Buraas.

boligprisene
terje buraas
dnb eiendom
handelsbanken
obos
eiendom norge
Nyheter
Personlig økonomi
Bolig