13.000 flere kan få bostøtte

Regjeringen bevilger 500 millioner kroner ekstra til bostøtte gjennom Husbanken. Dermed får flere støtte og dagens mottakere mottar mer per måned.

BLAR OPP: Regjeringen bevilger midlertidig 500 millioner kroner ekstra til bostøtte. Foto: NTB Scanpix
Bolig

De nye mottakerne vil i snitt motta 900 kroner i måneden, mens de eksisterende mottakerne får 600 kroner ekstra, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

– Enslige husholdninger og små husholdninger vil komme særlig godt ut av dette. Vi vet at de ofte har høyere boutgifter relativt sett, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Endringene skal tre i kraft fra og med utbetalingen av bostøtte i mai, og vare fram til oktober.

husbanken
eiendom
Nyheter
Bolig