– Sjokkeffekten etter 12. mars har avtatt

Et lite oppsving i Oslo?

SER LYSPUNKTER I NYBOLIGMARKEDET: NEF-direktør Carl O. Geving. Foto: Iván Kverme
Bolig

Tall fra Boligprodusentenes Forening lagt frem onsdag viste at salget av nye boliger i april stupte 45 prosent fra samme måned i fjor.

Samlet boligsalg så langt i 2020 er ned 29 prosent sammenlignet med fjorårets fire første måneder.

Antall igangsatte boliger falt hele 32 prosent i april sammenlignet med april i fjor, mens igangsettingen hittil i 2020 er ned 11 prosent fra samme periode i fjor.

– Bekymringsfullt

I Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) synes administrerende direktør Carl O. Geving det er bekymringsfullt at salget og igangsettingen av nye boliger har falt såpass sterkt etter 12. mars. 

– Når boligproduksjonen avtar brått, vil det erfaringsvis føre til tilbudsunderskudd og ubalanse i markedet på et senere tidspunkt. Avviket mellom estimert boligbehov og igangsetting av nye boligprosjekter er størst i Oslo-markedet, som er preget av større svingninger over tid enn landet for øvrig, sier han til Finansavisen.

– Sjokkeffekten har avtatt

Samtidig ser Geving lyspunkter i nyboligmarkedet. 

– Vi har indikasjoner på at nyboligsalget har tatt seg noe opp i slutten av april og inn i mai, særlig i Oslo. Sjokkeffekten etter 12. mars har avtatt, fortsetter han. 

NEF-direktøren viser til et bruktboligmarked som «etter forholdene fungerer svært godt». 

– Rentenivået er historisk lavt og flere er tilbake i arbeid etter permitteringer. Dette er faktorer som kan bidra til å dempe salgsnedgangen de nærmeste månedene, selv om vi må forvente et betydelig fall i igangsettingen av nye boligprosjekter under krisen, sier Geving.