Kjører salgsstart mot strømmen

Det har vært full salgsstopp i større boligprosjekter i Oslo, og flere er skjøvet til etter sommeren. Nå velger Privatmegleren å satse likevel.

TESTER ALENE: Privatmegleren satser på salgsstart i Malerhaugveien til tross for at mange utbyggere har valgt å skyve nybyggprosjektene sine til etter sommeren. Ill.: 3D Estate
Bolig

– Vi skal ut med et større prosjekt på Ensjø i Oslo med salgsstart 2. juni. Vi går mot strømmen etter at mange store prosjekter i Oslo har valgt å utsette, sier kjedesjef Christina Lyngtveit-Petersson i Privatmegleren.

– De har gjort sine markedsvurderinger, og de kan være riktige, men vi har gjort våre og vurdert dette prosjektet annerledes. Det er mye byggeaktivitet på Ensjø nå, og vi har sammen med utbygger konkludert med at vi er tjent med å lansere før sommeren. Hvorvidt det er riktig eller ikke, vet vi ikke før senere.

Hun snakker om et prosjekt på Ensjø med 220 boenheter. Første salgstrinn er på 65 enheter med priser fra tre millioner og oppover.

OPPSTART: Malerhaugveien har 220 boenheter,  hvorav de første 65 enhetene skal selges nå. Ill.: 3D Estate

Virtuelle visninger

Som følge av fare for spredning av coronaviruset er det lagt opp til en annen type salgsstart enn normalt. Lyntveit-Petersson snakker om 3D-visualisering i stedet for fysiske bordmodeller.

Kjøpere skal kunne sitt hjemme og oppleve boligprosjektet derfra selv om de også har visningssenter som kan oppsøkes.

– Det legges opp til bruk av digital boligvelger og både VR-visning og AR-visning der virkeligheten sys inn i det virtuelle, sier Lyngtveit-Petersson.

OPTIMIST: Christina Lyngtveit-Petersson tror det kan slå positivt ut å være alene med salgsstart på nybyggingsprosjekter. Foto: Privatmegleren

Bak utbyggingen står selskapet Attivo som også har prosjekter i Sandvika, Kolbotn og på Nedre Romerike.

Håper på investorer

Lyngtveit-Petersson innrømmer at det kan slå positivt ut å være alene med salgsstart på nybyggingsprosjekter når andre har valgt å utsette.

– Det kommer et prosjekt på nabotomten der de har valgt å ha salgsstart etter sommeren. Vi henvender oss til samme målgruppe, og synes absolutt det er en fordel å komme ut først, sier hun.

– Ensjø er et område med høy byggeaktivitet og stor konkurranse om kjøperne, og det er et poeng å skille seg ut på kvaliteter samtidig som det er et prissensitivt marked der forbrukerne kan velge mellom flere prosjekter som fremstår ganske like.

– Men vi opplever også at det er interesse i investorsegmentet, ikke overraskende. Jeg tror man ved inngangen til coronakrisen trodde investorsegmentet skulle forsvinne fordi det ble forventet prisfall, men så har prisene holdt seg bedre enn fryktet, og med lav rente forventer vi at leieprisene skal gå opp, og at kommer det investorer som vil plassere penger.

Neste trinn

– Hvor lang tid vil det ta å selge ut første byggetrinn?

– Vi forventer å selge 40-50 prosent i forbindelse med salgsstart, hvilket vil si før ferien. Deretter vil vi komme igang med salgstrinn to ganske raskt etter det, det vil si noen måneder senere.

KLAR: Ottivo er utbygger av boligprosjektet i Malerhaugveien. Ill.: 3D Estate

Når over halvparten av leilighetene har to rom tror hun på stor grad av yngre kjøpere.

privatmegleren
attivo