Selvaag satt igjen med over milliarden på bunnlinjen

PRESENTERER: Rolf Thorsen, adm.direktør i Selvaag Bolig.  Foto: Håkon Løtveit
Bolig

Selvaag Bolig kvittet seg med de røde tallene i første kvartal, og satt igjen med et resultat før skatt på 1,1 milliarder kroner.

Mye av årsaken var en transaksjon med Urban Property, med salg av store deler av tomteporteføljen. Det ga en regnskapsmessig gevinst på 1.029 millioner kroner. 

Driftsinntektene i første kvartal beløp seg til 209,1 millioner kroner, nær en dobling fra 109,2 millioner kroner i samme periode i 2019.

- Resultatene i kvartalet var i tråd med våre forventinger. Det er god verdiskaping i prosjektene, vi overleverte boliger med gode marginer og salgsgraden for boliger under bygging har økt. Salget har også vært godt, tatt i betraktning at samfunnet går gjennom en utfordrende periode, sier Selvaag Bolig-sjef Rolf Thorsen i en kommentar.

Bygging og salg

Ved utgangen av første kvartal hadde Selvaag Bolig 1.431 boliger verdt 6.742 millioner kroner under bygging.

76 prosent av boligene under bygging og 82 prosent av boligene som ferdigstilles i 2020 var solgt innen utgangen av mars.

Bruttosalget, som inkluderer alle boliger i samarbeidsprosjekter, var i kvartalet på 196 boliger, ned fra 270 i samme periode i fjor. Disse hadde en samlet salgsverdi på 1.031 millioner kroner.

Nettosalget, som inkluderer Selvaags andel i samarbeidene, var på 164 boliger. Det er en nedgang fra 243 bolig i første kvartal 2019. Salgsverdien var på totalt 840 millioner kroner, ned fra 1.183 millioner kroner i samme periode i fjor.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Selvaag Bolig

(Mill. kr)1. kv./201. kv./19
Driftsinntekter209,11109,16
Driftsresultat1.136,45-14,80
Resultat før skatt1.136,51-20,59
Resultat etter skatt1.128,99-15,24

Selvaag Bolig

  • Boligutviklingsselskap med hovedkontor i Oslo. 
  • Adm. direktør er Rolf Thorsen. 
  • Grunnlagt i 1948, fikk nåværende selskapsform i 2011 etter en fusjon med Hansa Property. 
  • Største aksjonærer er Ole Gunnar, Olav og G. Frederik Selvaag gjennom Selvaag AS.
selvaag bolig
kvartalsrapport