Ser mer investorkapital inn i boligutleie

– Vi ser det er en dreining i etterspørselen og at mer kapital flyttes inn i boligutleie i usikre tider, sier Stig Tuft i Bonava.

INVESTORER JAKTER AVKASTNING: Stig Tuft i boligutvikleren Bonava opplever at profesjonelle investorer nå i større grad vil investere i boligutleie. Bonava har i flere år hatt som strategi å selge 30 prosent av prosjektporteføljen til investorer. Foto: Iván Kverme
Bolig

 – Vi opplever nå en stor interesse fra investorer som ønsker å kjøpe prosjekter fra oss og investere i utleieboliger, sier Stig Tuft, regionsjef i Bonava i Oslo. 

Bonava har de siste årene hatt en strategi om å selge 70 prosent av porteføljen til private kunder og 30 prosent til investorer. 

Investorer ser at boliginvesteringer er en sikrere havn enn aksjemarkedet
Stig Tuft, Bonava

– Investorer ser at boliginvesteringer er en sikrere havn enn aksjemarkedet. Yieldavkastningen er ikke veldig høy ved utleie av nybygg, men i løpet av 20 år vil eiendommene normalt ha en veldig høy verdistigning. Boligprisene skal på sikt oppover og investorer jakter avkastning, sier Tuft. 

For Bonavas del handler det om å sikre salget av en stor prosjektportefølje.

Mange tvinges til leiemarkedet

Høye boligpriser i storbyene gjør at stadig færre mennesker har råd til å kjøpe egen bolig. Mange er nå også usikre på hvilke konsekvenser cornonakrisen kan få for egen jobb og utvikling i boligpriser. 

– Vi får henvendelser fra private investorer, pengesterke familier, PE-fond og pensjonsfond. Pågangen bare øker, investorer har savnet en boligutvikler som har et uttalt mål om å selge en andel av porteføljen til profesjonelle aktører.

I fjor solgte Bonava-konsernet 1.245 boliger, 24 prosent av porteføljen, til investorer. Bonava i Danmark og Norge har solgt 470 boliger til investorer i perioden 2017-19.

– Vår internasjonale tilstedeværelse og størrelse gjør at vi opplever at investorer som har investert i andre land, nå også begynner å se mot Norge, sier Tuft.   

Ifølge Pangea Property Partners indeks fra april over nordiske børsnoterte eiendomsselskaper, var det selskaper som driver boligutleie som hadde falt desidert minst på børsen i år av alle eiendomssegmentene.

Bonava satser i Stor-Oslo

Bonava Norge kjøpte Oslo-baserte Urbanium fra Pay-familien i fjor. Dermed fikk Bonava tilgang til en portefølje på ni prosjekter med i alt cirka 1.000 boenheter i Oslo og omegn de neste seks–syv årene. 

Selskapets mål for satsingen i Oslo er å oppnå en betydelig markedsandel og med ønske om å bli blant de fire-fem store. 

– Det betyr at vi skal kjøpe flere tomter og bygge mer. Vi er i vekst og er absolutt på kjøpersiden av tomter, sier Tuft.

Bonava er allerede en stor boligutvikler i bergensområdet, med markedsandel på cirka 35 prosent. Selskapet har vært i Bergen siden 1999, først som NCC Bolig, og siden 2016 som Bonava– da selskapet ble skilt ut fra NCC og børsnotert som et selvstendig selskap. 

Selskapets strategi er å bygge store nabolag, selv om det ikke utelukker mindre prosjekter i Oslo og Bergen. En viktig del av strategien er å bygge boliger som mange har råd til å kjøpe, med vekt på gode uteområder og nær kollektivtrafikk. 

Bonava

  • Bonava Norge er en del av det svenske, børsnoterte boligutviklingsselskapet Bonava AB.
  • Konsernet omsatte i 2019 for 15,5 milliarder svenske kroner. 
  • Selskapet het tidligere NCC Bolig og har 2.300 ansatte i åtte land i Nord-Europa.
  • Vekstområder i Norden og Tyskland er de største markedene for Bonava.

Tror på mer boligutleie

Også Stig Bech, adm. direktør i Solon Eiendom, tror markedet for boligutleie vil øke.

– Med coronautfordringene ser vi at aktiviteten i utleiemarkedet er stimulert. De som eventuelt er usikre på boligkjøp, vender kanskje fokuset på leie. Det er også forventet at andelen av befolkningen som leier bolig vil øke, blant annet som et resultat av boligprisutviklingen i Oslo-regionen, sier Bech.

TROR PÅ MER BOLIGUTLEIE: Stig L. Bech, adm. direktør i Solon Eiendom. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Coronakonsekvenser underbygger derfor Bechs tro på Solon Realkapital, et selskap som Solon Eiendom etablerte sammen med Vatne Property i 2018.  Selskapets formål er å kjøpe forwardkontrakter på leiligheter til listepris i Solon Eiendoms prosjekter eller prosjekter utviklet av andre. 

– Strategien er å disponere enhetene for fremtidig salg eller utleie. En mulig eksponering mot utleiemarkedet gir en viss diversifisering, da utleiemarkedet historisk har en annen syklus enn boligmarkedet, sier Bech. 

Solon Realkapital

Solon Eiendom har så langt solgt 114 enheter for til sammen 516 millioner kroner til Solon Realkapital. De aktuelle transaksjonene omfatter også en større andel mindre boenheter – noe som generelt er attraktivt både ved salg og utleie.

En slik posisjonering kan forlenge investeringshorisonten, hvor man kan oppnå verdibidrag fra utleie og mulig verdistigning, sier Bech. 

Samtidig deler Solon Eiendom risiko med Vatne Property. 

– Vi kommer til å jobbe videre med denne satsingen, og håper å finne gode objekter i egen portefølje – men også i andre porteføljer, sier han.

Bech tror at Norge kan komme noe nærmere fordelingen mellom eie og leie som er vanlig i resten av Europa.

– I tillegg er det for oss greit å ha et verktøy for å etterkomme offentlige ønsker om utleieboliger ved større stedsutvikling, sier han. 

Også Grethe W. Meier i Privatmegleren uttalte til Finansavisen 14. mai at hun opplever at investorene er tilbake i boligmarkedet.

Solon Eiendom

  • Eiendomsutvikler med opprinnelig hovedsatningsområde i Oslo og Akershus. 
  • Adm. direktør er Stig L. Bech.
  • De største aksjonæne er Runar Vatne, Simen Thorsen og Tore Aksel Voldberg.
  • Eier også 49 prosent av Solon Realkapital samen med Runar Vatne (51 %).
  • Kjøpte Kruse Smith Eiendom i april i år, med stor eiendomsportefølje i Bergen, Stavanger/Sandnes og Kristiansand.
Bonava
solon eiendom
solon realkapital
stig bech
stig tuft
boligutleie
boligbygging
Nyheter
Bolig