Lavere boligpriser - høyere eiendomsskatt

Bruken av eiendomsskatt øker videre. I Midt-Telemark betaler innbyggerne langt mer enn i nabokommunene, enda boligprisene bare er på drøyt halvparten.

Billig, men dyrest: I Bø og resten av Midt-Telemark kommune er boligprisene moderate, men eiendomsskatten høyere enn i dyrere nabokommuner. Foto: NTB Scanpix
Bolig

(I Finansavisens papirutgave onsdag omtales eiendomsskatten i Midt-Telemark som landets høyeste i SSBs statistikk over utlignet skatt for enebolig på 120 kvadratmeter. Tirsdag kveld oppdaget Midt-Telemark kommune at SSB har fått feil opplysninger. Det riktige er at en slik bolig vil ha eiendomsskatt på ca 5.200 kroner, opplyser ordfører Siri Blichfeldt Dyrland til Finansavisen tirsdag kveld, ikke 8.000 kroner slik kommunen ved en feil har oppgitt til SSB.)

Det er trolig ingen annen skatte- eller avgiftsform som er så tilfeldig eller ulik mellom husholdningene og kommunene, som eiendomsskatten. Fra 2009 til 2019 nesten tredoblet norske kommuner provenyet fra sine bolig- og hytteeiere, men hva hver enkelt må betale avgjøres av en lang rekke tilsynelatende tilfeldige faktorer.

Den største tilfeldigheten, om kommunen har eiendomsskatt eller ikke, er i ferd med å avta. SSBs oversikt viser at det nå bare er et fåtall kommuner igjen uten eiendomsskatt.

Andre «tilfeldigheter» slår ut for Midt-Telemark, hvor innbyggerne må ut med langt mer i eiendomsskatt enn i nabokommunene. 

Overrasket over toppen: Ordfører Siri Blichfeldt Dyrland (Sp) i Midt-Telemark kommune. Foto: Telemark

Tilsvarende forskjeller finner man mellom nabokommuner i det meste av landet. I Rakkestad koster en tilsvarende enebolig 7.980 kroner i årlig eiendomsskatt, tre ganger mer enn i Aremark, mens nabokommunen Indre Østfold ikke har eiendomsskatt overhodet.

Høy sats, men...

Skatteforskjellen skyldes ikke bare at Midt-Telemark med 4,25 promille har valgt en skattesats nær den øvre grensen på 5 promille.

Årsaken til at Midt-Telemark ligger så høyt er heller ikke at kommunen, som i vinter ble slått sammen av Bø og Sauherad, har så høye boligpriser.

Eksempler på eiendomsskatt - 2020


Gjennomsnittlig kvadratmeterprisBunnfradragSkattesatsTakstgrunnlagEiendomsskatt
Midt-Telemark15.10004,25Formuesverdi5.140
Skien24.300400.0003,920173.354
Kongsberg29.798500.000320153.960
Oslo74.3644.000.0003Formuesverdi3.074
Bergen43.941750.0002,8Formuesverdi5.296

2020-regler, enebolig på 120 kvm. Kilder: SSB, Midt-Telemark kommune og Krogsveen

Ifølge Krogsveens boligprisstatistikk, ligger prisene i Bø og Sauherad bare på drøyt halvparten av nivået i Kongsberg, og klart lavere enn andre nabokommuner som Skien og Notodden.

... bunnfradrag avgjør

Derimot trekker det opp at kommunen ikke har bunnfradrag. Bunnfradrag er mest utbredt i bykommuner, og de 73 kommunene som bruker bunnfradrag trekker i gjennomsnitt fra 313.000 kroner av boligverdien. Oslo topper suverent med sitt fradrag på 4 millioner kroner.

Nabokommunene Skien og Kongsberg har bunnfradrag på henholdsvis 400.000 og 600.000 kroner. Når disse kommunene også har litt lavere skattesats, ender innbyggerne med å betale langt mindre i eiendomsskatt enn folk i Midt-Telemark.

Harmoniserte skatten

Men det er flere faktorer som forklarer hvorfor Midt-Telemark og enkelte andre kommuner ligger langt over nabokommunene. Midt-Telemark er en av bare 82 kommuner i landet som legger formuesskatteverdien av boligen til grunn for eiendomsskatten.

– Vi slo sammen Bø og Sauherad til én kommune fra 1. januar, og da måtte vi harmonisere eiendomsskatten, forklarer ordfører Siri Blichfeldt Dyrland (Sp).

– Den ene kommunen hadde et gammelt takstgrunnlag, og den andre et nyere. Derfor valgte vi å bruke skatteetatens takster i hele den nye kommunen og la oss på 4,25 promille, forklarer hun.

– Den ene delen av kommunen har dermed fått lavere promillesats, men likevel høyere utlignet eiendomsskatt.

Tredoblet på hus og hytter

På knappe ti år er provenyet fra kommunal eiendomsskatt mer enn fordoblet. I 2019 hentet norske kommuner inn 14,8 milliarder kroner, hvorav litt over halvparten, 7,7 milliarder kroner, kom fra boliger og hytter. 

SSBs statistikk viser at provenyet fra eiendomsskatt på boliger og hytter er økt med 184 prosent fra 2009 til 2019.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å nedtrappingen av maksimal skattesats fra 5 til 4 promille, som etter planen skulle skje i 2021.

I budsjettavtalen med Fremskrittspartiet snudde regjeringspartiene, og fra neste år blir derfor likevel 4 promille maksimal sats.

– Det går en grense

Dette var ikke etter planen for Dyrland.

– Som en sammenslått kommune har vi fått veldig høye utgifter. Vi mistet også 500 innbyggere til Notodden i forbindelse med sammenslåingen, og taper mer i overføringer på det enn vi sparer i kostnader. Vår plan var å heve satsen til 5 promille, men det kan vi ikke lenger.

– Hvordan tror du det påvirker inn- og utflytting i kommunen at dere har høyere eiendomsskatt enn naboene?

– Det går en grense før det blir for dyrt, men jeg har ikke sett noen utslag på flyttingen.

Eldgamle takster

De fleste andre kommuner bruker en egen, sjablonbasert taksering. Og denne er ikke alltid veldig oppdatert.

I nabokommunen Kongsberg brukes takster fra 2015, mens Skien-folk betaler skatt på grunnlag av takst fra 2017.

I 46 kommuner skattlegges boliger på grunnlag av takst fra 2010 eller før. I omtrent halvparten av kommunene, er taksten fra 2015 eller før.

Bare drøyt 60 kommuner bruker takst fra 2019 eller 2020. Med de boligprisendringene som har vært de siste drøye ti årene, forklarer dette svært mye av forskjellene i eiendomsskatt mellom kommunene.

Dyre tilfeldigheter

I en rapport for KS utført av Oslo Economics fra 2017 er konklusjonen at formuesskattegrunnlaget treffer ganske godt på markedsverdi i byene, men dårligere på bygda. I gjennomsnitt lå formuesskattegrunnlaget 3 prosent under markedsverdi, men spriket er stort. For 30 prosent av boligene bommer formuesgrunnlaget med mer enn 20 prosent på markedsverdien, konkluderer Oslo Economics. 

Dette alene tilsier 3.000 kroner i økt/redusert eiendomsskatt for en bolig verdt 3 millioner og full eiendomsskattesats.

Oslo Economics så imidlertid ikke på den andre x-faktoren: Hvor god eller dårlig er den kommunale takseringen? Og hvor treffsikker er en taksering som kan ha skjedd for opptil 10-12 år siden?

eiendomsskatt
ssb
Nyheter
Politikk
Fritidsbolig
Bolig