Geving: Bekymret for at boligprisene igjen skal stige ukontrollert

Meldingen fra Norges Bank er gode nyheter for husholdningene, men byr også på bekymringer, ifølge sjefen for Norges Eiendomsmeglerforbund.

BEKREFTER: – Dagens rentebeslutning bekrefter det vi allerede vet – norske boliglån kommer til å være tilnærmet gratis i mange år, sier sjefen for Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Han ser også bekymringer. Foto: Iván Kverme
Bolig

– Dagens rentebeslutning bekrefter det vi allerede vet – norske boliglån kommer til å være tilnærmet gratis i mange år, sier adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Rekordlav rente står

Torsdag formiddag besluttet Norges Banks å holde styringsrenten uendret på null prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges Banks prognose viser at den første renteøkningen kan komme i slutten av 2022.

Det er gode nyheter for husholdningene, og det bidrar til å holde boligmarkedet i gang. Men det byr også på bekymringer, ifølge Geving.

 – Paradoksalt nok har effekten av rentefallet trumfet effekten av arbeidsledigheten så langt, og den samlede kjøpekraften i boligmarkedet er høyere enn før nedstengningen 12 mars, sier han.

Geving viser til at bankene fungerer godt, etterspørselen etter lån er høy og tilgangen på kreditt er helt normal, tross påstander om det motsatte i enkelte medier. 

– Dette ser vi særlig i sjøhyttemarkedet hvor etterspørselen langt overgår tilbudet, men også i markedet for brukte boliger, hvor etterspørselen har økt så mye at vi er bekymret for at boligprisene igjen skal stige ukontrollert, sier han. 

Minner om våren 2016

Geving mener situasjonen minner litt om våren 2016 da styringsrenten ble satt ned til den gangen rekordlave 0,5 prosent, og boligprisene steg voldsomt til tross for lavkonjunktur og en høy arbeidsledighet på 4,7 prosent. 

– Vi tror ikke at en forventet ledighet på rundt fem prosent i 2020 er nok til å motvirke ny prisvekst, men vi tror at boliglånsforskriften – som ble strammet kraftig inn etter prisbonanza i 2016 – kan bidra til å begrense ny prisvekst i 2020, sier sjefen for Norges Eiendomsmeglerforbund.

carl o. geving
norges eiendomsmeglerforbund
rentedommen
norges bank
rente
boliglån
Nyheter
Makro
Børs
Bolig