Sterk oppgang i boligprisene i juni

Fasiten for juni er klar.

Bolig

Boligprisene steg med 0,8 prosent i juni 2020, ifølge tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent.

Boligprisene er nå 3,5 prosent høyere enn for et år siden.

– Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene i alle områder i juni, og det var en spesielt sterk utvikling i boligprisene på det sentrale Østlandsområdet og i Bergen. I Oslo, Asker/Bærum, Follo og Romerike er dette den sterkeste oppgangen i en juni måned i boligprisstatistikkens historie, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

I april og mai falt omsetningen i boligmarkedet betydelig, men i juni har det vært en kraftig vekst i antall nye boliger på markedet og antall solgte boliger. 

– Omsetningsfallet i kjølvannet av coronautbruddet er så godt som hentet inn igjen sammenlignet med 2019. Dette tyder på at boligmarkedet oppleves som trygt og forutsigbart, sier Lauridsen.

Omsetningen er tilbake

I juni ble det solgt 11.342 boliger i Norge, 14,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 49.319 boliger i Norge, 1,7 prosent færre enn på samme tid i 2019.

I juni ble det lagt ut 10.984 boliger til salgs i Norge, noe som er 9,9 prosent flere enn i samme måned i 2019. 

Så langt i år er det lagt ut 54.331 boliger til salgs, 4,5 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det ble både solgt og lagt ut markant flere boliger i juni i år enn i 2019. Storparten bortfallet av omsetningen i boligmarkedet i april og mai har kommet tilbake igjen i løpet av juni, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig i juni 2020. Det er en nedgang fra 54 dager i mai. Raskest salgstid hadde Oslo med 25 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 71 dager.

– Salgstiden er stabil og på et noe høyere enn de foregående årene. Den stabile salgstiden vitner imidlertid om et velfungerende boligmarked over hele landet, sier Lauridsen.

Robust boligmarked

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Asker og Bærum med en oppgang på 3,1 prosent etter fulgt av Romerike med 3,0 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Trondheim og Bodø m/Fauske med en oppgang på 0,2 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med en oppgang på 5,4 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 0,6 prosent.

– Det norske boligmarkedet har vist seg svært robust selv i en krisetid, og det er svært positivt både for husholdningene og norsk økonomi at vi ikke har fått et kraftig fall i boligprisene. Det hadde fått negative ringvirkninger både for den enkelte og økonomien, sier Lauridsen.

– På samme tid bør den svakere økonomiske utviklingen både i Norge og internasjonalt tilsi at boligprisutviklingen de kommende månedene blir mer moderat, sier Lauridsen.

Spådommene

DNB Markets ventet i forkant av dagens tall en sesongjustert oppgang i prisene på 0,7 prosent.

Nordea Markets øynet god vekst i juni, men ikke fult like høyt som vi opplevde i mai.

«Anekdotisk informasjon indikerer at det igjen går bra i boligmarkedet om dagen, og at mye av usikkerheten er borte. Rentevåpenet har vist seg å være kraftfullt, og vil fortsatt støtte boligprisene så lenge rentene forblir svært lave» , het det fra analytiker Dane Cekov i morgenrapporten.

Han peker på at Norges Bank i juni uttrykte en viss bekymring for raskt økende boligpriser, noe som kan føre til oppbygging av finansielle ubalanser.

«Hvis det viser seg å bli tilfellet framover, og utviklingen i norsk økonomi går bedre enn Norges Bank venter, kan renten bli hevet raskere enn rentebanen fra juni tilsier», lød det fra Cekov.

Obos-prisene

Prisene på brukte OBOS-boliger i Oslo-området steg med 0,4 prosent i juni. Gjennomsnittsboligen kostet 66.146 kroner per kvadratmeter.

Sammenlignet med juni i fjor, snakker vi om en prisoppgang på 4,3 prosent.

– Prisoppgangen i Oslo i juni i er litt høyere enn normalt, men på samme nivå som i juni i fjor. Juni pleier å være en måned med svak prisvekst. I snitt har juni-prisene i Oslo falt 0,2 prosent i perioden 2004-19. I fjor steg de derimot med 0,4 prosent, sa sjeføkonom Sissel Monsvold i en kommentar.

På landsbasis var oppgangen 0,2 prosent – til en kvadratmeterpris på 57.676 kroner. Dette er 4,5 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

boligprisene
eiendom norge
boligmarkedet
Nyheter
Børs
Bolig