Lederen i DNB Eiendom: – Vi hadde faktisk trodd på enda sterke vekst

Nå øyner lederen i DNB Eiendom, Terje Buraas, spennende tall for juli.

ROBUST MARKED: – Vi har hele tiden trodd at boligmarkedet skulle klare seg godt igjennom «krisen» som uteble, men selv de største optimistene kunne ikke forvente denne utviklingen, sier Terje Buraas, leder for DNB Eiendom. Foto: Are Haram
Bolig

– Som ventet fikk vi den sterkeste oppgangen i en juni måned i boligprisstatistikkens historie, sier leder i DNB Eiendom Terje Buraas. 

Boligprisene steg med 0,8 prosent i juni 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent. 

– Det er knallsterke tall, men vi hadde faktisk trodd på enda sterkere vekst basert på egne salgstall i DNB Eiendom, sier Buraas.

Han ser jevnt over en sterk prisvekst over hele landet, særlig på Østlandet rundt Oslo og i byer som Bergen. 

– Trondheim har noe sterkere utvikling hos oss enn tallene til Eiendom Norge viser. I pressområder ser vi at det har vært veldig høy aktivitet og mange på visninger. Det har bidratt til budrunder og at man har oppnådd gode priser, sier Buraas. 

– Robust marked 

Lederen for DNB Eiendom peker på at boligmarkedet allerede har hentet seg inn etter coronafallet i vår. 

– Vi har hele tiden trodd at boligmarkedet skulle klare seg godt igjennom «krisen» som uteble, men selv de største optimistene kunne ikke forvente denne utviklingen. Jeg mener dette viser at boligmarkedet i Norge er svært robust, sier han.

Juni er normalt en måned der prisene går ned, og det er ikke unormalt med prisnedgang på mellom 0,6 og 0,7 prosent. 

– Prisoppgang om sommeren har bare skjedd i perioder med eksepsjonell sterk vekst. Til sammenligning var juni i fjor ned 0,2 prosent, noe som var særdeles bra. Det understreker bare hvor sterke tallene som kom i dag er, sier Buraas.

– Både selgerne, kjøperne og meglerne ferierer i Norge og følger boligmarkedet tett, og juni ser derfor ut til å gi oss samme effekten som i påsken. Det vil si at det så langt har vært mange omsetninger i en normalt rolig periode, og jeg tror juli også kommer til å vise spennende tall. 

DNB Eiendom har tatt inn vesentlig flere oppdrag enn i juni 2019, og mye tyder på trenden vil fortsette utover sommeren og høsten. Buraas ser også at utstedelser av finansieringsbevis ligger over normalt for sommeren, og det bekrefter at det fortsatt er både kjøpere og selgere ute i markedet, mener han.

– Forklaringen til det sterke boligmarkedet ligger først og fremst i et oppdemmet behov fra mars og april, samt utsikter til lave renter fremover. Boligmarkedet de siste to årene har aldri vært mer stabilt, og det vi ser nå er at optimismen har steget i takt med at samfunnet har åpnet seg opp igjen. 

Buraas mener vi heller ikke skal undervurdere at coronaepedemien har ført til at boligbehovene har endret seg noe, og at det er grunnen til at mange er på utkikk etter nytt hjem.

Tegn til bekymringer?

Så langt er ikke Buraas og kollegene bekymret for prisvekst, da boligmarkedet har vært svært stabilt og velfungerende, og prisveksten heller ikke har vært unormal høy over tid. 

– Men vi må huske på at vi lever i en usikker tid der Korona kan blusse opp igjen, og de økonomiske utfordringene er uforutsigbare, sier han.

– Når markedet er i vekst er det mange selgere som fort får urealistiske forventninger. I dag har vi imidlertid så mye digital innsikt at du må treffe på pris. Prises boligen for aggressivt uteblir kjøperne. Selv om det er stor aktivitet og mange oppnår gode priser, er det ikke en garanti for budrunder som ender langt over takst.

Rekordtempo i hyttemarkedet

Det er omsatt nesten dobbelt så mange hytter i Norge i juni i år forhold til 2019, og hytter på fjellet og langs sjøen har gått unna i høyt tempo.

– Etterspørselen etter fritidsboliger er mye større enn det som nå ligger ute. De som planla å selge hytta, skal nå beholde den til eget bruk i sommer, samtidig som veldig mange er på utkikk etter egen hytte som de ønsker å benytte i ferien. Vi begynner nå å bli utsolgt på hytter i flere områder av landet, sier Buraas.

Han mener nå er et godt tidspunkt å legge ut fritidsbolig for salg, da de gode objektene går rast og til gode priser. Han ser imidlertid også at det er mange som prøver seg;

– Hytter som tidligere har vært tungsolgte har kommet på markedet igjen, og det er enkelte selgere som opererer med urealistiske priser, sier Buraas.

terje buraas
dnb eiendom
boligmarkedet
boligprisene
Nyheter
Bolig