Rekordsalg av bolig i juli

Hjemmesommer og Norges Banks historiske rentekutt gjør at boliger i Stor-Oslo går unna som varmt hvetebrød. Flere eksperter er bekymret for tilbudssiden.

TRENGER 3.000 I ÅRET: Men nå bygges det bare cirka 2.000 nye boliger i Oslo hvert år. Her fra Vollebekk i Groruddalen. Foto: Gard Setsaas
Bolig

Normalt er aktiviteten lav i boligmarkedet i juli, da mange er på ferie. Dette har ikke vært tilfellet i år, og salget av boliger har gått til værs. Ifølge DNB Eiendom er Oslo-salget deres opp nær 135 prosent i juli sammenlignet med samme måned i fjor.

– Hadde vi ikke sett at det er kommet inn veldig mange boliger i juni og juli for salg i august og september så hadde jeg trodd at høstslippet kom i juli i år, men det virker som vi vil få like stor aktivitet fremover som følge av den store ordrereserven, sier makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

LITE BYGGING: – Tilbudssiden er begrenset og vil minke ytterligere de to neste årene, sier makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret. Foto: Estate Media

Behov for nye byggeprosjekter

Lederen for nybygg i DNB Eiendom, Jørn Are Skjelvan, mener antallet nye boliger i Oslo bør ligge rundt 3.000 pr. år. Dette er betydelig høyere enn dagens nivå på rundt 2.000.

– Vi har sett en fallende tilbudskurve i boligmarkedet, spesielt i Oslo. Det har ikke nødvendigvis vært på grunn av etterspørsel etter nye boliger, men endringer i den politiske vinden, sier Skjelvan.

– Det er ikke nok boligprosjekter klare i de rette områdene, og etterspørselen kan rett og slett ikke matches, fortsetter han.

Macic mener vi har en god havn i boliglånsforskriften, som kan oppheves dersom boligmarkedet forverres i fremtiden.

KAN IKKE MATCHES: Jørn Are Skjelvan i DNB Eiendom om tilbudet mot etterspørselen i boligmarkedet. Foto: Knut Neerland

– Mange spådde prisnedgang i 2019 på bakgrunn av at mange boliger ville bli lagt ut for salg. Istedenfor ble det tilnærmet Pareto-optimalitet med en historisk god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Tilbudet var på all-time high, og prisveksten var moderat, sier Skjelvan.

Anbefaler nybygg

Også adm. direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren har sterke meninger om veien fremover.

– Politikerne bør konsentrere seg hasteregulering og hastebygging så flere kan få anledning til å bo sentralt, forteller Meier.

 Dersom vi ikke får fart på nybyggingen, vil vi se et økt klasseskille, sier hun.

– Med utsikter om høyere boligpriser de kommende årene, vil jeg anbefale de som har anledning til å tenke kjøp av prosjekterte nybygg, sier en salgsinnstilt Meier.

nejra macic
jørn are skjelvan
grethe meier
dnb eiendom
prognosesenteret
privatmegleren
nybygg
Nyheter
Bolig