Ingen drømmemarginer for eiendomsutvikler

Å flippe boliger i 2019 ga ikke Fin Fredag de store summene på bunnlinjen. I fjor kunne selskapet skilte med en resultatgrad på under én prosent.

MYE GJELD: Magne Blindheim (f.v.) og Morten Meyer Knutsen girer stort for å eksponere seg i boligmarkedet. Foto: Mats Holst
Bolig

Morten Meyer Knutsen og Magne Blindheim har bakgrunn fra eiendomsmeglerbransjen, og var med å starte opp Eie Eiendomsmegling i sin tid, hvor de fortsatt sitter på eiersiden.

I 2014 byttet de plass rundt bordet. De bestemte seg for å satse på eiendomsutvikling og etablerte Fin Fredag. De tidligere eiendomsmeglerne sitter på 50 prosent hver av aksjene.

Selskapet har siden oppstart ansatt tre eiendomsutviklere, som alle har fartstid fra eiendomsbransjen. Fin Fredag har som hovedfokus å utvikle og modernisere eksisterende boliger i Oslo og Akershus.

Lave marginer og mye gjeld

Meyer Knutsen fortalte Finansavisen i 2018 at hovedsegmentet deres er leiligheter de selger mellom 6 og 14 millioner kroner, men at de har beveget seg over det, helt opp til 25-millionersklassen.

Fin Fredag hadde i 2019 en resultatmargin på snaut én prosent, ned fra 3,9 prosent i 2018. Samtidig falt omsetningen med 31 millioner kroner år-over-år til 140,3 millioner kroner.

Fra oppstart til i dag har gjelden økt fra 37.000 kroner til 74,6 millioner kroner, mens egenkapitalen er på 0,8 millioner kroner. Blindheim og Meyer Knutsen tok i fjor et utbytte på 2 millioner kroner, til tross for en bunnlinje på 1,4 millioner kroner.

Hverken daglig leder eller styreleder hadde anledning til å besvare Finansavisens henvendelser fredag.

Fin Fredag

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter140,3171,7
Driftsresultat6,812,5
Resultat før skatt1,88,9
Årsresultat1,46,8
fin fredag
morten meyer knutsen
magne blindheim
boligutvikling
boligflipping
Nyheter
Bolig