Oppgang for OBOS

OBOS løftet resultatet i andre kvartal.

LA FREM TALL: Konsernsjef i OBOS, Daniel K. Siraj, Daniel Siraj Foto: Foto: Iván Kverme
Bolig

Driftsinntektene falt fra 3,6 milliarder kroner i samme periode i fjor til 2,8 milliarder kroner. Driftsresultatet gikk ned fra 770 til 753 millioner kroner.

Resultat etter skatt steg derimot kraftig fra 577 millioner til 1,3 milliarder kroner. Netto finansposter økte fra minus 173 millioner til 687 millioner kroner. 

OBOS forklarer oppgangen med både driftsmessige forhold og engangseffekter. 

– OBOS forbereder seg derfor på at høsten kan bli krevende innenfor flere forretningsområder. OBOS vil følge utviklingen tett, legge vekt på fortsatt kostnadseffektiv drift og tilpasse driften til endrede rammebetingelser, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

OBOS satte ny månedsrekord i juli med 158 boligsalg, opp fra 70 i 2019. 

– Så langt har markedet kommet raskere tilbake enn det vi trodde i vår. OBOS har også iverksatt en rekke salgsfremmende tiltak, blant annet gjennom økt tilstedeværelse og utstrakt bruk av alternative boligkjøpsmodeller, sier Kjørberg Siraj.

OBOS

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter2.8233.567
Driftsresultat753770
Resultat før skatt1.440597
Resultat etter skatt1.274577
obos
Nyheter
Børs
Bolig