Selvaag Bolig selger ikke nok til å starte bygging

Første halvår har Selvaag Bolig kun igangsatt 46 boliger. Det er rekordlavt. 

BYGGER LITE: Adm. direktør Rolf Thorsen og Selvaag Bolig bygger rekordfå boliger. Foto: Håkon Løtveit
Bolig

– 46 igangsettinger første halvår er det laveste vi har sett fra selskapet siden børsnoteringen, sier Simen Mortensen, analytiker i DNB Markets. 

Til sammenligning var tallet 408 første halvår 2019 og Mortensen mener tallet kan bli lavt i årene fremover. Til sammenligning var tallet 408 første halvår 2019.

– Selvaag Bolig har kun 275 boliger de skal ferdigstille etter 3. kvartal 2021, under bygging. De har ikke fått regulert ett eneste nytt boligprosjekt i Oslo på ett helt år. Det handler ikke bare om politisk vrangvilje, men også covid-19, sier Mortensen.

ANBEFALER Å SELGE: Simen Mortensen, analytiker i DNB Markets Foto: Håkon Løtveit

Selvaag Bolig

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter435,531.035,19
Driftsresultat59,58278,71
Resultat før skatt58,57274,93
Resultat etter skatt48,31208,27

– Halvert omsetning mot 2022

Med rekordlave igangsettingstall og færre overleveringer kan også årene fremover bli dårlige for selskapet.  

– Selvaag Bolig har ikke oppnådd 60 prosent salgsgrad i alle prosjekter så raskt som før. Da starter de heller ikke prosjekter. Med tiden medfører det at de heller ikke overleverer prosjekter, og risikerer etter vår oppfatning en fallende inntjening, sier Mortensen. 

Analytikeren tror på en halvert omsetning de neste årene. 

– Jeg tror vi skal se 600 solgte enheter i 2020 og bare 300-400 igangsettelser. Det er mer enn en halvering sammenlignet med gjennomsnittet siste fem år, på 800-900. I tillegg vet vi at de skal ha lavere marginer etter de solgte at hovedtyngden av alle boligene til Urban Properties, og betaler gevinsten i utbytte.

–  De skal jo fremover kjøpe disse tomtene tilbake til en høyere pris enn de solgte. Med både negative volum- og margineffekter, tror vi på en halvering av resultatet over en to-tre årsperiode. Jeg anbefaler å selge nå, sier Mortensen. 

Første halvår har Selvaag Bolig solgt 306 enheter, mot 453 samme tid ifjor.

Får ikke startet bygging

Selvaag Bolig bekrefter at de ikke har solgt så mye som de skulle ønske.

MANGLER SALG: Kommunikasjonsdirektør i Selvaag Bolig, Kristoffer Gregersen. Foto: Selvaag Bolig

– Det stemmer at vi har ferdigstilt flere boliger enn vi har igangsatt. Det skyldes rett og slett at vi ikke har solgt nok i nye salgstrinn til å kunne byggestarte. Vi byggestarter først når vi når 60 prosent. Igangsettinger for resten av året er avhengig av hvor mye vi selger, og det gjetter vi ikke på, sier kommunikasjonsdirektør i Selvaag Bolig, Kristoffer Gregersen. 

- Er det kun politisk vrangvilje som gjør at dere ikke har fått regulert noe i Oslo?

– Nei, det er vel ikke det. Det er lange prosesser, men når det er sagt skulle vi nok ønske at reguleringen gikk raskere. Vi har blant annet to prosjekter underveis på Løren og vi holder på med regulering av blant annet Bjerke og Fornebu, som ligger litt lenger frem i tid, sier han. 

Raser mot analytiker 

- Hvis dere får igangsatt rundt 400 boliger i 2020, så er det en halvering fra 2019. Hvordan blir 2022 seende ut?

– Det er helt avhengig av markedet. Vi har gode og nok produkter, men det er salgstempoet som avgjør når vi kan igangsette. Vi starter først bygging når vi har solgt 60 prosent, gjentar Gregersen.

 –Analytiker Simen Mortensen mener resultatet kan halveres fra idag og to-tre år frem, hva sier dere til det?

– Han har spådd oss nord og ned lenge, men har ikke hatt rett, og DNBs kunder har tapt mye på å følge rådene hans om Selvaag Bolig. For noen måneder siden sto aksjen i 57 og han anbefalte å selge og hadde target price på 35. Aksjen gikk opp til 61,40. 

– Vi får se, vi skal i alle fall gjøre vårt ytterste for å vise at han tar feil og for at Selvaag Bolig skal være en god investering både nå og i fremtiden, avslutter Gregersen. 

selvaag bolig
dnb markets
simen mortensen
Nyheter
Børs
Bolig