Direktør handler i Solon Eiendom

HANDLER: Daglig leder i Solon Eiendom kjøper aksjer i eget selskap. Her illustrasjon fra Veslebukta, Kolbotn. Foto: Solon Eiendom
Bolig

Ole Halvor Svenkerud, daglig leder i Solon Eiendom  , har i dag har i dag kjøpt 10 500 aksjer i Solon Eiendom gjennom sitt heleide selskap Svenkerud Holding, til en pris på 35 kroner per aksje.

Totalt kostet dermed aksjene 367.500 kroner.

Etter transaksjonen eier Svenkerud Holding totalt 19 986 aksjer i selskapet, tilsvarende 0,03 prosent av utestående aksjer.

solon
solon eiendom
Nyheter
Børs
Bolig