Avvikler midlertidige endringer i boliglånsforskriften

Finansdepartementet har tatt beslutningen om boliglånsforskriften.

Publisert 11. sep. 2020 kl. 08.36
Oppdatert 11. sep. 2020 klokken 08.40
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 279 ord
FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner. Foto: NTB Scanpix

Finansdepartementet, med finansminister Jan Tore Sanner (H) i spissen, har fredag bestemt at de midlertidige endringene i boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften ikke blir videreført etter tredje kvartal, fremgår det av melding fra departementet. 

– Nå ser vi tegn til oppgang i norsk økonomi, og det er høy aktivitet i boligmarkedet. Kravene til bankenes utlånspraksis bør derfor tilbake til normalen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

«I lys av utviklingen i lånemarkedene bør bankene fremover praktisere forskriftenes adgang til midlertidig avdragsfrihet som normalt. Det vil si at bankene må gjøre en konkret vurdering av om kundens betalingsevne er midlertidig forverret», står det i meldingen. 

– Det er viktig at bankene finner gode løsninger for dem som fortsatt er eller blir berørt av de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet. Jeg understreker derfor at forskriftene ikke er til hinder for at bankene kan forlenge den avdragsfrie perioden for dem som trenger det, uten at det skal regnes som et nytt lån, sier finansministeren.

Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt. Bankene har mulighet for å avvike fra disse kravene for inntil 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal (8 prosent i Oslo). Etter råd fra Finanstilsynet besluttet Finansdepartementet 23. mars å øke disse andelene til 20 prosent både i Oslo og resten av landet i andre kvartal. Departementet besluttet 11. juni å videreføre de økte fleksibilitets­kvotene i tredje kvartal.

Boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften er midlertidige og utløper ved årsskiftet. Finanstilsynet skal innen 28. september gi råd til Finansdepartementet om videreføring og innretning fra 1. januar 2021. Departementet vil sende Finanstilsynets forslag på høring når det foreligger.