Norges Bank: Spår høyere boligpriser enn tidligere

Norges Bank gir nå sine anslag for boligprisen et markant løft.

Foto: Iván Kverme
Bolig

I Pengepolitisk rapport 2/20 anslo Norges Bank en boligprisvekst i 2021 på 4,0 prosent. Denne er nå oppjustert til en vekst på 5,2 prosent.

For inneværende år spås det en vekst i boligprisene på 3,7 prosent, opp fra en tidligere anslått vekst på 2,7 prosent.

Norges Bank la torsdag formiddag frem sin siste rentedom.

«Det er utsikter til at boligprisveksten kan bli høyere enn anslått i forrige rapport også noe fremover. Lavere renter og den midlertidige lettelsen av boliglånsforskriften, som varer ut september, kan ha stimulert boligmarkedet mer enn vi la til grunn», skriver sentralbanken.

Boliginvesteringer

De påpeker at høyere betalingsvilje for bolig kan ha sammenheng med økt bruk av hjemmekontor og at forbruksmulighetene har vært begrensede.

«I tillegg til at også igangsettingen av nye boliger har vært noe sterkere enn lagt til grunn, bidrar den økte boligprisveksten og høyere nyboligsalg til at vi har oppjustert anslagene på boliginvesteringene fremover», fortsetter Norges Bank, og trekker frem at økte utgifter til oppussing og vedlikehold også trekker opp boliginvesteringene.

«Det er fortsatt utsikter til at boliginvesteringene vil falle fra i fjor til i år, men fallet ser ut til å bli mindre enn lagt til grunn i forrige rapport. Vi venter klart positiv vekst gjennom resten av prognoseperioden», heter det.

norges bank
rentedommen
boligprisene
Nyheter
Børs
Bolig