NEF om rentedommen: Liten grunn til å frykte renteøkninger

Men en strammere boliglånsforskrift vil dempe renteeffekten, tror Carl O. Geving.

RENTEFYRING: Norges Bank varsler nullrente en god stund. NEF-direktør Carl Geving tror det kan fyre opp boligpriser og gjeld. Foto: Iván Kverme
Bolig

Norges Bank besluttet som ventet å holde styringsrenten uendret etter denne ukens møte, og varsler i sin nye, pengepolitiske rapport nullrente en god stund til.

Samtidig jekker sentralbanken opp boligprisveksten for både i år og neste år. 

«Det er utsikter til at boligprisveksten kan bli høyere enn anslått i forrige rapport også noe fremover. Lavere renter og den midlertidige lettelsen av boliglånsforskriften, som varer ut september, kan ha stimulert boligmarkedet mer enn vi la til grunn», skriver Norges Bank.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) påpeker at det lave rentenivået bidrar til høy aktivitet i boligmarkedet – som han karakteriserer som en svært viktig faktor i gjeninnhentingen av norsk økonomi. 

– Fyrer opp boligprisene

– Med dagens utsikter for norsk og internasjonal økonomi har husholdningene liten grunn til å frykte store endringer i rentenivået de nærmeste årene. Det er bra for boligmarkedet, sier han i en kommentar til Finansavisen.

– Samtidig er det en viss risiko for at lave renter fyrer opp boligprisene og folks gjeld, spesielt i Oslo-regionen hvor tilbudssiden er lavere enn normalt og renten får sterkere gjennomslag, fortsetter Geving. 

Han mener en strammere boliglånsforskrift fra fjerde kvartal vil dempe noe av renteeffekten, spesielt i Oslo hvor bankenes fleksibilitet er noe mer begrenset enn i landet for øvrig. 

– Det er likevel stor usikkerhet om hvordan en strammere utlånspraksis vil påvirke den sterke etterspørselen etter boliger som preger dette markedet, sier NEF-direktøren.

norges bank
rente
norges eiendomsmeglerforbund
boligpriser
carl o. geving
boliglånsforskriften
Nyheter
Makro
Bolig