Lars Staff snur blodrødt til irrgrønt

Staff-gruppen leverer sterke tall og av notene går det frem at selskapet står sterkere nå enn før pandemien inntraff.

GODT ÅR: Lars Ketil Staff og hans Staff-gruppen leverte et sterkt 2019. Foto: Finansavisen
Bolig

Lars Ketil Staffs Staff-gruppen leverer overbevisende tall for 2019. Tallene er bedre jevnt over, med sterkere inntekter, bedre driftsresultat og et knallsterkt resultat, spesielt sammenlignet med fjoråret.

Selskapet har god likviditet setter vi omløpsmidler og kortsiktig gjeld opp mot hverandre, og egenkapital i forhold til gjeld viser sterk soliditet.

Regnskapet for 2019 viser at Staff-gruppen endte med inntekter på 16,8 millioner kroner, mot et tap på like under 5 millioner i 2018.

Driftsresultatet endte følgelig på 12,1 millioner i pluss, mot minus 9,1 millioner ved samme korsvei året før.

Resultat etter skatt endte på 14,9 millioner mot minus 18 millioner i 2018, etter sterke finansinntekter og en oppjustering av verdien på eiendelene fra fjoråret.

Selskapets langsiktige gjeld har blitt drastisk redusert til 11,6 millioner fra 72,1 millioner i 2018, men har imidlertid blitt flyttet til kortsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld har blitt økt til 20,5 millioner mot 3,6 i 2018. 

Corona-velsignelse

Da coronakrisen inntraff fikk det store umiddelbare konsekvenser for alle verdens børser, og ikke minst for enkeltinvestorer og aksjonærer. 

Staff-gruppen var intet unntak. Av notene leser vi at: «Vår aksjeportefølje fikk også et vesentlig verdifall.» 

Selskapet skriver imidlertid videre at «verdien av vår aksjeportefølje vesentlig høyere enn hva den var ved inngangen til både 2020 og til covid-19-utbruddet», etter at børsene nå har hentet inn mye av tapet, og i enkelte tilfeller også gått høyere enn tidligere nivåer.

Staff konkluderer således med at covid-19 ikke har påvirket økonomien i selskapet verken nå eller fremtidsutsiktene negativt.

Staff-gruppen 2019

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter16,8−5
Driftsresultat12,1−9,1
Resultat før skatt14,9−18
Resultat etter skatt14,9−18
lars staff
årsregnskap
Nyheter
Bolig