Boligtopp tror det tar flere år å normalisere boligmarkedet i Stavanger

Boligprisutviklingen seneste fem år i Stavanger er fortsatt negativ. Lokal boligtopp mener byen må jekke seg ned. 

LAVERE BOLIGPRISER: Stavanger er kjent for olje og fargerike hus, men ingen av delene er like populære som før.  Foto: NTB
Bolig

– TØFT MARKED: adm. direktør i Bate, Paul A. Boxill. Foto: Bate

– Vi må jekke oss ned litt. Vi kan ikke basere oss på det store gullegget i Nordsjøen lenge. Vi må regne med en vekst som en normal by i Norge. sier adm. direktør i Bate, Paul A. Boxill.

Bate er et av de største boligbyggelagene i Stavanger og står for en femtedel av boligbyggingen. Seks år etter oljekrisen er det fortsatt utfordringer i boligmarkedet som har en negativ prisutvikling siste fem år på 2,9 prosent.

– Folk er blitt kritiske til hva de skal kjøpe. I 2014 sto folk i kø for å få bolig, men nå stiller folk mer krav, sier Boxill.

Boligprisutviklingen

BySeneste månedSesongjustertSeneste år5 år10 årKvm.pris (kr)

Snittpris (kr)

Oslo0,41,57,739,7102,679.1455.802.558
Bergen−0,10,65,99,850,844.9693.862.636
Trondheim0,92,2513,859,646.5793.693.260
Stavanger−0,30,31,7−2,911,736.5793.861.441
Tromsø0,71,7617,676,150.2394.131.373
Kristiansand−0,605,312,420,430.9463.293.706
Hele landet0,41,35,824,96745.1344.077.410
Prisutvikling i prosent. Kilde: Eiendom Norge

Flukt

Den innenlandske utflyttingen har i snitt vært 500 personer fra Stavanger hvert år siden 2014. Bare første halvår i år viser tall fra Prognosesenteret at nettoutflyttingen er på over 400 personer.

– Det har vært en flukt fra Stavanger-markedet med flere tusen konsulenter som har flyttet vekk i takt med at oljenæringen har trappet ned. Det er vesentlig for boligmarkedet, sier Boxill.

Ved siden av utflytting bygges det også mye i Stavanger. I utgangspunktet er det en god balanse mellom tilbud og etterspørsel da det ifølge Prognosesenteret er et årlig boligbehov på 600, og det ferdigstilles rundt det samme i år og neste år.

– Men det skal sies at det alltid er usikkerhet knyttet til SSBs befolkningsfremskriving på kommunenivå. Den registrerte befolkningsveksten i Stavanger i årets første halvår er kun 117 personer, mens veksten i befolkningsframskrivingen for i år er 514, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Selger med tap

Boxill i boligbyggeren Bate bekrefter at det er vanskelig å få solgt ut prosjektene.

– Jeg kjenner til prosjekter hvor utbygger har solgt kun 5 av 70 boliger på 10 måneder, andre selger ingenting, så det trekkes en god del prosjekter fra markedet nå. De beste prosjektene vil selge uansett, men det er store variasjoner og jeg tror mange vil slite med å selge 100 prosent fremover. Det er jo i de siste 10-15 prosentene profitten ligger, sier han.

– Er det vanskelig å sette ned nyboligprisene så flere boliger kan bli solgt?

– Ja, det er det. Vi har leid ut boliger i en lengre periode og ventet på bedre tider, men i noen tilfeller har vi endt opp med å selge med tap. Det er også vanskelig å ha god margin på tomter som ble kjøpt i 2012 eller i 2014, sier Boxill.

– Tror du at det kan bli flere salg med tap?

– Det kommer jo an på hvor lenge bankene vil holde liv i det. Jeg tror nok at for enkelte utbyggere vil det få konsekvenser på lengre sikt. Noen er nok helt på grensen og vil kanskje ikke klare seg. 

– Jeg tror vi forhåpentligvis vil ha en normal utvikling som en annen norsk by mellom tre til fem år frem i tid.

- Hvor vanskelig har boligmarkedet i Stavanger vært siden oljekrisen?

– Vi er i en resesjon hvor vi har fått hodet over vannet, men så har vi fått situasjonen med covid som er krevende. Jeg føler det har vært et krakk de siste seks-syv årene. Det er tøffe tilstander, men vi tilpasser oss. Det er vi gode på i denne regionen, sier Boxwill.

Kan gå begge veier

Økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole synes det er vanskelig å spå om Stavanger. 

– VIL SVINGE: Økonomiprofessor ved NHH, Ola H. Grytten. Foto: Eivind Yggeseth

– Jeg synes det er forferdelig vanskelig å vite hva som skal skje i Stavanger. Oljenæringen sliter, men samtidig er det mange som vil plassere penger i boligmarkedet, sier Grytten. 

Det nærmeste han vil spå er at det vil skje større endringer når de først skjer, enn i andre byer. 

– Det er et usikkert marked og jeg tror Stavanger vil merke større svingninger i boligprisene enn i andre markeder. Stavanger har hatt kunstige høye boligpriser på grunn av olje og gass og regionen er spesielt utsatt under covid - men dette kan snu. Korreksjonen som har vært er helt naturlig, sier Grytten. 

Knut Myklestad i Proaktiv Eiendomsmegling i Stavanger mener markedet går bra, men at de gjerne skulle hatt flere boligselgere for hånden. 

– Etter corona har vi har vi hatt god omsetning, men jeg kan ikke svare for alle. Arbeidsmarkedet er på vei tilbake, men vi kunne godt ønsket oss flere oppdrag, vi synes det er rart at det ikke er flere når markedet fungerer godt, sier Myklestad. 

stavanger
bolig
nerja macic
prognosesenteret
eiendom norge
Nyheter
Bolig