Finanstilsynet mener ny boliglånsforskrift er bra for førstegangskjøpere

Tilsynet mener boligprisveksten må få større fokus enn den har idag. 

BEKYMRET FOR GJELDSVEKST: Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen snakker varmt om strammere utlånsforskrift og mener flere burde være bekymret for at boligprisene før eller siden vil falle og gjeldsveksten være stor. Foto: Eivind Yggeseth
Bolig

– Før eller siden vil det komme en boligprisnedgang, men vi vet ikke om det blir en myk eller hard landing, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Budskapet kom han med på Finans Norge og Eiendom Norges boligkonferanse i Oslo tirsdag. Salen var full av bransjefolk hvor mange har slaktet en innstramming av boliglånsforskriften.

Finanstilsynet har foreslått en ny utlånsforskrift fra nyttår som vil innebære at låntagerens gjeldsgrad ikke kan overstige 4,5 ganger brutto årsinntekt, og fleksibilitetskvoten foreslås redusert fra 10 til 5 prosent i hele landet.

Mer oppmerksomhet 

Boligprisene har siden utgangen av desember ifjor til utgangen av september økt med 8,3 prosent. Tiltakene i coronakrisen som lavere rente og gode støtteordninger har ikke bare stabilisert boligmarkedet, men satt fyr på det. Finanstilsynet mener flere burde være bekymret for risikoen knyttet til de høye og økende boligprisene og husholdningenes opplåning.  

– Ja, det bør få oppmerksomhet at boligprisene er kommet så høyt opp og at husholdningssektorens gjeldsgrad er på et høyt nivå, der en stor del av nye utlån gis til sårbare husholdninger. Det mener vi kan forsvare en inngripende regulering av den typen vi har foreslått, sier Baltzersen.

Utlånsforskriften er ute på høring, og Norges Bank er en av dem som ikke støtter en innstramming nå.

«Norges Bank mener utviklingen ikke tilsier endringer i kravene til utlånspraksis for boliglån og forbrukslån nå. Imidlertid mener Norges Bank at det strengere kravet til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig bør gjelde for hele landet og ikke bare i Oslo» skrev nylig Norges Bank i et brev til Finansdepartementet.

PRISVEKST: Prisene er bare ventet å forsette å stige de neste årene. Spesielt i Oslo med få ferdigstillelser og rekordlav rente. Foto: magnus rørvik skjølberg

Førstegangskjøpere

I boligbransjen har mange hevet stemmen på vegne av førstegangskjøpere, både meglertopper og økonomer. Stipendiat i boligmarkedsøkonomi ved NMBU, Mari O. Mamre sa følgende til Finansavisen da forslaget ble kjent.

– Dette vil få veldig store konsekvenser for mange. Det er vinn eller forsvinn for førstegangskjøpere.

Finanstilsynsdirektøren stiller spørsmål ved hvor sterkt den vil ramme førstegangskjøperne.

– Det er jo høye og stigende boligpriser som kan gjøre det vanskelig for mange å kjøpe bolig. Særlig hvis de ønsker å bo der boligprisene er høye i utgangspunktet. Reguleringen vi foreslår kan bidra til å dempe sårbarheten og bidra til at prisene blir lavere enn de ellers ville ha vært, sier Baltzersen.

– Vil det ikke bli vanskeligere å komme inn på boligmarkedet som førstegangskjøper, etter deres mening?

– Problemet for mange er at det er høye priser, og det å la mange låne mye for å delta i dette, kan bidra til at prisene blir enda høyere. Dessuten er det slik at de som har høyest inntekter og er best bemidlet, uansett kan by høyest.

– Vil da en innstramming være bedre enn verre for førstegangskjøpere?

– Det er ikke lett å si noe absolutt, men over tid så vil dette bidra til at prisene blir lavere enn de ellers ville vært. Og det er ikke noe god situasjon, verken for det finansielle systemet eller den enkelte, å ta opp store lån som det er risiko for at du senere ikke kan betjene, sier Baltzersen.

Flere boliger

Finanstilsynsdirektøren ba også boligbransjen vurdere om det bygges for dyrt. Utbyggerne spesielt i Oslo roper etter flere tomter og lavere byggekostnader. 

– Dette er sammensatt. Det er viktig at vi har et velfungerende byggemarked, og det betyr noe for balansen i boligmarkedet og prisdannelsen. Men et byggemarked som er avhengig av stadig høyere priser for at aktiviteten skal holde seg oppe, stimulerer ikke effektivisering i byggenæringen og er neppe et sunt marked. Da bør en vurdere om det er andre forhold som kan bidra til at boligbyggingen blir rimeligere. 

– Hva kunne det vært?

– Det er ikke vår rolle å gi noe råd om boligreguleringer eller effektiviseringstiltak i byggenæringen.

– Er det grunn til å frykte bobletendenser i boligmarkedet?

– Hvis boligmarkedet blir utsatt for sjokk kan du få et kraftig boligprisfall, men vi spår ikke det. Vi har fått et kraftig økonomisk sjokk gjennom covid-19, det skulle isolert sett bidra til lavere aktivitet i boligmarkedet, men vi har fått en situasjon hvor boligmarkedet tok seg raskt opp etter å ha falt én måned, og det er ganske høy temperatur i dette markedet, sier Baltzersen.

Selv om sannsynligheten skulle være lav for et kraftig boligprisfall, så mener tilsynsdirektøren at man også må ta høyde for den risikoen. 

– Poenget er at det kan være hendelser som ikke virker sannsynlige, men som likevel ikke er urealistiske. Vi mener at risikoen i låne- og boligmarkedet nå tilsier en strammere utlånsforskrift.

bolig
finanstilsynet
mari o. mamre
boliglånsforskriften
Nyheter
Bolig