September-tall gleder boligprodusentene

Samtidig mangler det ikke på advarsler fra Per Jæger.

TRENGER MER AV DETTE: Boligprodusentenes Forening mener markedet må tilføres nye boliger for at prisene ikke skal stige videre. Her fra Nycoveien 2 i Oslo. Foto: Iván Kverme
Bolig

Antall igangsatte boliger steg tre prosent i september sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Boligprodusentenes Forening lagt frem onsdag.

Samlet igangsetting så langt i 2020 er ned ti prosent fra samme periode i fjor.

I denne perioden falt igangsettingen 15 prosent for eneboliger, og åtte prosent for både småhus og leiligheter.

I løpet av de siste 12 månedene ligger igangsettingen 14 prosent lavere enn i 12-månedersperioden før.

Salg: + 13 prosent

Salget av nye boliger steg 13 prosent fra september i fjor, mens samlet boligsalg hittil i 2020 har falt ti prosent sammenlignet med fjorårets ni første måneder.

I denne perioden falt salget mest for leiligheter (16 prosent), mens nedgangen for eneboliger og småhus var på hhv. fire og tre prosent.

I løpet av de siste 12 månedene ligger salget ni prosent lavere enn i 12-månedersperioden før.

– I klar bedring

– Aktivitetstallene viser at markedet er i klar bedring. Både salg og igangsetting var høyere i september 2020 enn i september 2019, og er oppe på normale nivåer, sier foreningens direktør Per Jæger i en pressemelding.

KLAR BEDRING: Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening gleder seg over bygge- og salgstall for september. Foto: Iván Kverme

Samtidig understreker han at mye er tapt siden coronapandemien traff oss i mars.

– Samlet aktivitet i 2020 vil bli lav. Akkumulert salg i årets ni første måneder er bare så vidt høyere enn i 2010 som var i kjølvannet av finanskrisen, og akkumulert igangsetting er den laveste som er registrert siden vi startet innsamling av månedstall i 2010, fortsetter Jæger.

– Må bygge mer

Han tar nok en gang til orde for at markedet må tilføres nye boliger må tilføres.

– Ellers vil boligprisene fortsette å stige, og flere vil falle utenfor boligmarkedet. Dette gjelder spesielt i pressområdene, sier direktøren, som er svært bekymret over innstramningene som er foreslått i boliglånsforskriften. 

– Intensjonen med innstramningene er å bremse prisveksten for eksisterende boliger i Oslo-området, men de foreslåtte innstramningene vil ramme boligproduksjonen i hele landet, sier han.

boligbygging
nyboligsalg
boligprodusentenes forening
per jæger
boligprisene
Nyheter
Bolig