Styrtrik kvinne må betale 8 mill. for fukt og mugg

To styrtrike kvinner og et hus fullt av fukt og mugg, en kjeller som flommet av vann og en hage og garasje som skled mot sjøen ga mangemillionerstatning – og voldsomt priskutt.

VOLDSOMT PRISKUTT: Hedvig Juell selger nå Granholmveien 73 i Sandefjord for 6,7 millioner kroner under prisen for to år siden – etter at massive skader fra sjøen ga en erstatning på 8 millioner. Foto: Karl Filip Kronstad
Bolig

Wilhelmsen-arving Hedvig Juell får 8 millioner kroner i erstatning av eiendomsarving Laila Kval etter å ha kjøpt strandeiendommen Granholmveien 73 i Sandefjord. Juell er kusine av Wilh. Wilhelmsen-sjef Thomas Wilhelmsen.

Juell betalte 18,75 millioner kroner for eiendommen som var lagt ut for 19,7 millioner. Ifølge taksten hadde den høyeste tilstandsgrad, og ifølge selger var den fri for feil. Etter overtagelsen dukket det opp hulrom der det fosset vann etter at sjøvann hadde stått langt opp på veggen.

«Sopp, råte og skadedyr veltet inn. Jo mer vi rev, jo mer fant vi», sa Juell til Finansavisen i fjor.

Priskutt: 6,7 millioner

Partene skulle møtes i Vestfold tingrett i fire dager fra den 23. november, men Laila Kval og skadeoppgjørsselskapet Claims Link har åpenbart ikke ønsket at saken skulle gå for retten. Nå har de akseptert en kjempeerstatning til Wilhelmsen-arvingen.

Granholmveien 73.

Forliket skal være konfidensielt, men overfor Finansavisen gjengis en sum på mellom 7 og 8 millioner kroner.

– Ja, det er inngått forlik, bekrefter Hedvig Juell overfor Finansavisen.

Hun vil dog ikke si noe om forlikssummen. Men hun bekrefter at eiendommen nå skal selges, og at Sandefjord-megler Tore Solberg har fått oppdraget.

Prislappen er kuttet dramatisk siden Laila Kval la ut eiendommen for salg i 2018. Den 2,4 mål store eiendommen med bolig på 330 kvadratmeter fra 1963 blir nå priset til 13 millioner kroner. 

Mandag ble eiendommen lagt ut på Finn med tittelen «Kondemnabel enebolig». Det tilføyes at boligen anses som et rivningsobjekt.

Prisen er følgelig 5,75 millioner kroner under Juels kjøpspris, og 6,7 millioner eller 34 prosent lavere enn prislappen for to år siden.

STOR JOBB: Sikringen av eiendommen mot sjøen skal ikke ha vært omsøkt, og må erstattes av en voll for å hindre at eiendommen sklir ut. Foto: Christian Høst

En av Sandefjords flotteste

Granholmveien 73 er ansett som én av Sandefjords flotteste eiendommer. Men det var før de store feilene ved eiendommen ble avdekket, og det påtrengende behovet for flomsikring for at ikke garasje og hage skulle skli ut i sjøen.

Den som betaler 13 millioner kroner for eiendommen etter tidligere eiendomsmogul Torbjørn Hansens enke, Laila Kval, får et omfattende prosjekt å ta tak i. Juell rekvirerte to takstmenn for å avdekke alle feilene før hun erklærte heving av kjøpet, alternativt prisavslag og erstatning.

I oktober i fjor sendte Juell stevning til Vestfold tingrett der hun klaget over fuktskader, råte, dårlig inneklima og konstruksjonsfeil som hun mente Kval måtte ha kjent til.

I salgsoppgaven het det derimot «særlig soliditet og flere påkostede konstruksjonsløsninger».

Garasjen skled ut

Mycoteam anbefalte fjerning av all innvendig isolasjon, og sanering av skadene, før de konkluderte med at det krevdes et omfattende arbeid for å sette boligen i fuktsikker stand.

Og det var ikke bare boligen som hadde problemer.

UBEBOELIG: Granholmveien 73 behøver en større rehabilitering for å bringes tilbake til god standard. Foto: Christian Høst

«Garasjen sklir ut i sundet. Ifølge folk vi har snakket med har den vært jekket opp og fylt oppunder. Det er også søkt om spunting i strandlinjen uten at vi har funnet at det er godkjent. Det var gjort nødreparasjoner slik at det så pent ut. Likevel er hagen i ferd med å skli ut i sjøen», sa Juell til Finansavisen for et år siden.

Omstridt arveoppgjør

På det tidspunktet klaget hun over at både skadeoppgjørsselskapet og forsikringsselskapet AmTrust trenerte saken.

Flomsikring av huset må sannsynligvis til for at det skal bli beboelig igjen. Problemet er at dette må gjøres ved å bygge en voll, men å få bygget voll i strandsonen krever dispensasjon fra inngrep i strandsonen.

Laila Kval ønsket mandag ikke å kommentere saken, forliket eller forlikssummen på 8 millioner kroner.

– Jeg har ingen kommentar til dette, men det var ingen mus i den boligen, sier hun.

Kvals avdøde mann etterlot seg 500 millioner kroner i et omstridt arveoppgjør der penger skulle gå til breddeidretten i Sandefjord, og der Hansens sønn ikke fikk noe.

Hedvig Juell tilhører den delen av Wilhelmsen-familien som ønsker å modernisere styringsstrukturen i selskapet, og er datter av avdøde Wilhelm Wilhelmsens søster, Helen Juell.