Tror boligprisene roer seg ned

Sjeføkonom Kari Due-Andresen tror veksten demper seg fra september.

PÅ LINJE MED NORGES BANK: Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Handelsbanken
Bolig

Klokken 11.00 i dag legger Eiendom Norge boligprisstatistikken for oktober. 

«Vi venter å se prisveksten dempe seg igjen sammenlignet med september», skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets i morgenrapporten. 

Etter avtakende prisvekst i juni-august, overrasket boligprisene kraftig på oppsiden i september og steg hele 1,3 prosent sesongjustert.

«Slik vi ser det, viser utviklingen i boligpriser at den fulle effekten av Norges Banks rentekutt ikke ble tatt helt ut i sommer. Når det er sagt, kan det tenkes at den sterke prisveksten i september kom som følge av at boliglånsforskriften ville bli strammet inn igjen fra oktober etter å ha blitt midlertidig myket opp etter coronautbruddet i mars», fortsetter Due-Andresen. 

På linje med Norges Bank

Norges Banks seneste utlånsundersøkelse viste en forventning hos bankene at kredittpraksisen vil bli strammet inn igjen i fjerde kvartal. 

«Alle forholdene tatt i betraktning, venter vi at boligprisene vil stige sesongjustert med 0,3-0,4 prosent per måned den nærmeste tiden. Vår forventning til boligmarkedet er omtrent på linje med sentralbankens vurdering», heter det videre i Handelsbankens rapport.

I den seneste pengepolitiske rapporten, sluppet etter rentemøtet i september, oppjusterte Norges Bank boligprisveksten i 2021 fra 4,0 til 5,2 prosent.

For inneværende år la sentralbanken frem en prognose på 3,7 prosent boligprisvekst, noe som var opp fra 2,7 prosent.