Spår boligprisene opp 20 prosent i Oslo

– Boligprisene i Oslo kommer til å eksplodere neste år. Veldig mange har veldig mye penger, det er lite for salg og det bygges altfor lite nytt, sier boligutvikler Terje Tinholt.

2016 OM IGJEN: Terje Tinholt er boligutvikler og skal kjøpe eiendom, men det mener han kommer til å bli mye dyrere neste år, og spår prisene opp 20 prosent i Oslo. Foto: Eivind Yggeseth
Bolig

– Jeg er på kjøpersiden, og burde ikke ha sagt dette, men jeg har akkurat samme følelse nå som jeg hadde i 2014 da folk lo av meg da jeg spådde boom i 2016 og 2017, sier Terje Tinholt.

Den tidligere eiendomsmegleren skiftet for noen år siden side, og ble boligutvikler.

– Markedet stiger kraftig på høyt volum på en tid av året da boligprisene normalt stiger lite. Men det er færre eiendommer i markedet, og det er som bensin på bålet. Bolig er blitt en trygg havn i pandemien som viser seg å ta lengre tid enn ventet, sier Tinholt.

Jeg mener mange kan takke Plan og bygg i Oslo for at boligprisene stiger
Terje Tinholt

– Dette er noe jeg har fryktet lenge. Vi ser det bygges for lite, og det som kommer ut blir tatt unna fort. Vi er inne i en spiral som vi var i 2016. Utbyggerne trekker tilbake, og plan- og bygningsetaten er for trege. Det tar nå 4,5 år å regulere i Oslo mot to år i Drammen. Den oppgangen som kommer i Oslo kan bli usunn, sier han.

Lønnsomt å leie ut

– Det er veldig mye penger i markedet og folk prioriterer bolig. Lav rente betyr 50-60 prosent, men pandemien gjør at folk prioriterer et godt hjem. De har en fin bil og en hytte. Folk som har ventet på en boligprisnedgang i flere år fikk vann på mølla da pandemien kom. Men rentefallet var fyrstikken som satte i gang alt samtidig som det bygges 900 nye boliger i Oslo, mens behovet er 2.500.

Har boligen rentekostnader på 7.000 i renter og du får 14-15.000 for leie, hvorfor gamble på børsen da?
Terje Tinholt

Tinholt har ikke tro på at en fortsatt boliglånsforskrift er nok til å forhindre prisveksten.

– Boliglånsforskriften demper noe, men ikke nok. Forskriften bidrar mest til å øke forskjellene mellom folk fordi man struper igjen belåningen for dem som bør komme inn på markedet og vil få en bra inntekt, mens de som har solgt aksjer og har lav belåning kan kjøpe enda mer.

– Statistikken viser at unge fortsatt kjøper, men jeg er redd for at de får stopp, og da kommer onkel og tante og kjøper i stedet, så går leieprisene opp fordi flere må leie.

På Finn.no ligger det nå 2.429 boliger for salg i Oslo. Det normale nivået er mellom 3.200 og 3.500 boliger. Vi ligger 1.000 boliger lavere
Terje Tinholt

– I Oslo koster det deg halvparten i renter i forhold til det du får i leieinntekter i snitt. Har boligen rentekostnader på 7.000 i renter og du får 14-15.000 for leie, hvorfor gamble på børsen da? Folk kan regne, og rentene vil være lave i lang tid. Folk er ikke dumme.

Lite for salg

– Jeg mener mange kan takke Plan og bygg i Oslo for at boligprisene stiger. Det burde vært regulert fortere. I stedet stoppes prosjekter på grunn av et tre eller en smal vei. Tempoet må økes fordi folk vil bo sentralt. Vi har ikke for lite tomter i Norge, men folk vil ikke bo der tomtene er. Fordelen er at prisene også vil øke i randsonen av Oslo også. Det er en grunn til at boligprisene stiger, og det er at folk vil bo sentralt, sier Tinholt.

– På Finn.no ligger det nå 2.429 boliger for salg i Oslo. Det normale nivået er mellom 3.200 og 3.500 boliger. Vi ligger 1.000 boliger lavere.

– Hvorfor vil det resultere i en 20 prosents vekst? Hvorfor ikke 10 eller 30?

– Jeg mener boligprisene vil stige 10 prosent i halvåret fordelt på 1,6 prosent pr. måned. På ett tidspunkt vil dette stoppe, men nå er vi på vei til å ta et nytt trinn opp. Det stopper ikke før folk mener det har steget nok, og da må det til et kraftig byks som i 2016.

– I 2016 steg prisene 23,3 prosent. 2021 vil ligge rett under det nivået.

terje tinholt
boligpriser
Nyheter
Bolig