Frykter arveavgift – 48 prosent flere hytter overført til barn

Gavedrysset til barn, i form av hytter og boliger, gjør et kjempehopp i år – i forkant av Stortingsvalget.

GENERØSE JULEGAVER: Rundt 3.400 arvinger får en hytte i gave i år. Det er nærmere 1.200 flere «hytte-gaver» enn i fjor. Her fra alpinanlegget i Rauland.  Foto: Stian Thorsrud
Bolig

Valg-thrilleren om en mulig gjeninnføring av arveavgiften dersom de rødgrønne kommer til makten ved Stortingsvalget neste år, er på ingen måte avgjort. Tinglysningstall viser at et rush av nordmenn gjennomfører generasjonsskifter i månedene før nyttår.

– Gjeninnføres arveavgiften, utløser det flere hundre tusen i tapte familiekroner. Det har aldri vært mer gunstig å gi bort hytte enn nå, sier Carl Christian Mathiesen, senioranalytiker i Prognosesenteret.

Gaverush

Advokat Bård Erlend Hansen i Skattebetalerforeningens advokatkontor, SBF Skatteadvokater, opplever stor pågang fra vanlige lønnsmottagere og formuende nordmenn som ønsker overføringer av gaver til arvinger.

– Det er mange henvendelser og høyere trykk nå enn i oktober. Mange vurderer forskudd på arv, og vi venter at flere tenker på dette opp mot jul, sier Hansen.

Advokaten mottar flest henvendelsene om overføringer av fritidseiendommer, sekundærboliger og virksomheter. 

– Noen vurderer også overføring av boligen de bor i, men der er det flere utfordringer. Blant annet den såkalte «bruksrettsfella» som kan hindre muligheter for skattefritt salg.

– Mange ønsker overføring før årsskiftet fordi den som står som eier av eiendommen formuesbeskattes ved nyttår, legger Hansen til.

Frykter arveavgiften

Solberg-regjeringen avskaffet arveavgiften på 10 prosent, med virkning fra 2014. Siden har generasjonsskifter blitt gjennomført som gaver til arvinger, med kun 2,5 prosent i dokumentavgift.

Med Stortingsvalget rundt hjørnet, har arveavgiftsdebatten blusset opp igjen, og minnet nordmenn om at det kan bli dyrere å overføre familieverdier fra neste år. 

En sterk vekst i antallet gavetinglysninger i år viser at nordmenn frykter innføring av arveavgiften, og går mann av huse for å tinglyse eiendommer som gaver til barn.

Rekordmange hyttegaver

Tall fra Prognosesenteret viser at på toppen av 24 prosents vekst i omsatte hytter, kommer rekordmange hytter tinglyst som gaver. Hittil i år er det tinglyst nærmere 3.000 fritidsboliger som gaver til arvinger.

GUNSTIG Å OVERFØRE: Carl Christian Mathiesen, senioranalytiker i Prognosesenteret. Foto: Prognosesenteret

– Gavetinglysningene utgjør 14 prosent av alle tinglyste hyttesalg i Norge. Det er en høy andel gaver uten vederlag, sier Mathiesen i Prognosesenteret. 

Gavedrysset av hytter til arvinger har vokst med 48 prosent i år, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, før det gjenstår en måned med innspurt i overføringer før nyttår.

Kjempehopp i hytteverdiene

Gaveverdiene vokser også kraftig. I fjor mottok arvinger «hytte-gaver» fra foreldrene verdsatt til 4,1 milliarder kroner. Summen er for lengst passert – hittil i år er det tinglyst 2.926 «hytte-gaver» verdt 5,8 milliarder. Gjennomsnittsprisen på fritidsboligen som gis bort i gave er snaut 2 millioner.

Tinglysningene av «hytte-gaver» måned for måned i år viser en stigning i overføringene fra februar måned. Fra september og utover er det nesten dobbelt så mange tinglysninger av «hytte-gaver» i år, enn det var i tilsvarende måneder i fjor.

Hvis man forutsetter samme takt i overføringene resten av året, viser beregninger at arvinger vil motta ytterligere 490 fritidsboliger verdt 975 millioner kroner i julegaver innen nyttår.

Finansavisens beregninger for hele 2020 viser at gavedrysset av hytter vil vokse til 6,8 milliarder kroner i verdi i år – en økning på formidable 65 prosent i gaveverdiene for hytter, sammenlignet med i fjor.

Ved nyttår vil det da være tinglyst 52 prosent flere «hytte-gaver» i år.

Flere «bolig-gaver» 

Også for «helårsbolig-gaver» har det vært et hopp i givergleden, til tross for utfordringene med å oppfylle bruksretten.  

RUSH AV GAVER: Bård Erlend Hansen, advokat i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen

Tinglysningene viser at det hittil i år er gitt bort 2.497 helårsboliger, som er 100 flere boliger enn i hele fjor. Gjennomsnittsverdien på boligene som overføres har steget med 200.000 kroner i år, til 4 millioner kroner. 

Forutsetter man samme takt i overføringene resten av året, vil arvinger motta ytterligere 277 helårsboliger verdt 1,11 milliarder kroner i julegaver i år.   

For hele 2020 viser beregningene at barn mottar 2.775 helårsboliger til en samlet verdi på 11,2 milliarder kroner i gaver i år. Verdien på «bolig-gavene» vil da være 21 prosent høyere i år, enn i fjor. 

Gaver for 18 milliarder

Mens 2019 var et gjennomsnittlig gave-år under Solberg-regjeringen, har 2020 vært tidenes største gavefest for arvinger.

Årets gavedryss av boliger og hytter til barn vil etter Finansavisens beregninger være på rekordhøye 18 milliarder kroner ved nyttår  4,7 milliarder høyere enn i fjor. 

Økningen i samlet gaveverdi utgjør et kjempehopp på 35,3 prosent fra i fjor, i forkant av en eventuell gjeninnføring av arveavgiften.