Christian Ringnes holdt så vidt hodet over vann

Eiendomsspar leverte et tredje kvartal preget av pandemien. Resultatet falt med 237 millioner etter reduserte inntekter fra hotellvirksomheten.

CORONASMELL: Eiendomsinvestor Christian Ringnes ble påvirket av lavere inntekter fra hotellvirksomheten i tredje kvartal. Foto: Finansavisen
Bolig

Christian Ringnes' eiendomsselskap Eiendomsspar solgte lite med gevinst i tredje kvartal 2020. I tillegg falt leieinntektene med nærmere 30 millioner kroner. 

Det sørget for at bunnlinjen ble slunken og falt med over 230 millioner sammenlignet med fjoråret. 

Selskapet hadde leieinntekter på like over 182 millioner kroner i tredje kvartal – en nedgang i forhold til fjorårets 210 millioner. I tillegg sørget salgsgevinst av eiendom i fjor på 130 millioner kroner for en pen gevinst. 

I 2020 utgjør gevinst fra salg av eiendom forsvinnende 100.000 kroner i tredje kvartal. Det sendte resultatet før skatt ned til 7 millioner kroner – sammenlignet med fjorårets 408 millioner kroner i pluss ved samme korsvei.

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at pandemien har skapt store utfordringer for leietakerne hittil i år, men at de fleste har betalt leie som normalt hittil i år.

«Økt coronasmitte og nye restriksjoner i starten av fjerde kvartal skaper imidlertid usikkerhet knyttet til coronakonsekvensene for de siste månedene av 2020 samt starten på 2021», skriver selskapet.

Eiendomsspar Q3

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter182,7210,4
Driftsresultat87,6251,3
Resultat før skatt7408
Resultat etter skatt3,8240,9

Tapte hotellinntekter

Ser vi derimot på året som et hele har Eiendomsspar solgt eiendom med hele 544 millioner kroner i gevinst. I fjor var det bare de nevnte 130 millionene som utgjorde samme post. 

Salgsgevinsten er knyttet til salget av hotelleiendommen Scandic Helsfyr samt eiendommene Parkveien 35, og 50 prosents eierandel i Kronprinsens gate 17 – bedre kjent som Ingeniørenes hus.

Totale leieinntekter hittil i år utgjorde 539,6 millioner, mot 603,8 millioner for samme periode i 2019. Nedgangen i leieinntekter forklares i hovedsak av reduserte leieinntekter fra hotell, som en følge av coronapandemien. 

Victoria Eiendom Q3

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter228,3253,7
Driftsresultat103,7267,6
Resultat før skatt7,9405,8
Resultat etter skatt−2,7231,5

Resultat fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttet selskap, er minus 65,1 millioner hittil i år mot 592,4 millioner i samme periode 2019. 

Nedgangen forklares av redusert resultat fra det svenske hotellkonsernet Pandox, på minus 307,9 millioner, og positivt resultat fra øvrige felleskontrollerte virksomheter på 242,9 millioner – hovedsakelig knyttet til gevinst fra salg av eiendommen 40 Rue Notre Dame des Victoires i Paris til 206 millioner.

Bevegelsene i de felleskontrollerte virksomhetene gjorde at bunnlinjen endte opp på 451,8 millioner – vesentlig svakere enn 633 millioner i fjor.

«Eiendomsspar er solid og har en god likviditetssituasjon og er derfor godt rustet til å håndtere en langvarig nedgangskonjunktur samt de muligheter som måtte by seg», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Selskapet sitter på 7,7 milliarder kroner i egenkapital.

christian ringnes
eiendomsspar
victoria eiendom
3. kvartal
breaking
Nyheter
Børs
Bolig