Tapte i retten, krever millionerstatning fra megler

– Trafikken her er farlig og vi er lurt av megler, mener barnefamilie. Eiendomsmegler Anders Langtind skylder på død eier.  

FØLER SEG LURT: Jonas Widen og Sunila Tuft fikk beskjed om at det var kun én adresse med bruksrett på veien de eier. Det viste seg å være tre.  Foto: Iván Kverme
Bolig

– Trafikken er rett og slett farlig, vi har to barn og får ofte ikke gått ut eller inn til egen bolig, sier familiefar Jonas Widen. 

Nylig tapte barnefamilien i lagmannsretten etter å ha blitt saksøkt av naboen som ville avklare sin veirett forbi deres hus. Retten slo fast at det er totalt fire adresser som har lov til å bruke veien de eier utenfor boligen på Briskeby på Frogner i Oslo, men det kom ikke frem da de kjøpte huset i 2016.

– Det er store mangler i salgsoppgaven, og vi er blitt lurt. Tomtearealet sier megler i etterkant at er verdiløst, og veien noen få skulle kjøre på blir nå brukt av over 100 biler daglig, sier Widen.

PROBLEMVEI: Her kjører det ifølge familien over 100 biler hver eneste dag, alt fra beboere til store lastebiler med varelevering. Familien mener megler har brutt opplysningsplikten. Foto: Jonas Widen

Krangel om veirett

Familien krever 5,4 millioner i sitt erstatningskrav mot Privatmeglerens megler Anders Langtind. Det skal dekke juridisk bistand, verditap, samt tomteareal som viste seg å ikke være deres.

Nå er det naboen som parkerer her, og vi har solgt bilen for å få råd til erstatningskravet
Jonas Widen, boligkjøper

– Vi fikk beskjed om at ett annet bygg hadde rett til innkjørsel for beboere over vår eiendom, men egentlig var det tre. Det betyr at det er et sted mellom 100 og 130 biler som kjører her hver eneste dag. Det er ekstremt stor trafikk, sier Widen.

Veien forbi huset og gjennom bakgården tilhører på papiret familien, men blir trafikkert av de andre beboerne. I tillegg kommer varelevering til Rema 1000 og Vinmonopolet, som holder til i nabobygget.

TRAFIKKEN TETT PÅ: Ofte er familen sperret inne av store biler som kommer med varelevering til Rema 1000 og Vinmonopolet. Foto: Jonas Widen

– Vi blir sperret ute fra eget hus, sier Widen.  

ÉN ADRESSE: Salgsoppgaven forteller bare om veirett for en av nabogårdene. Skjermbilde: Salgsoppgaven

I salgsoppgaven står det at President Harbitz gate 23 har tinglyst veirett forbi familiens bolig i Briskebyveien 52, mens det altså er tre andre adresser som i tillegg har veirett her. 

Dette er også slått fast av tingretten og lagmannsretten, hvor megler Langtind vitnet mot familien han solgte boligen til.

– I retten sa Langtind at vi burde skjønne at denne veien kunne bli brukt av flere, og da kan man lure på om han også burde skjønt dette i 2016 og fortalt oss det da, og ikke minst nevnt det i salgsoppgaven. Vi hadde ikke kjøpt om vi visste at det var så mye trafikk, og så trafikkfarlig, sier Widen.

– Retten mener også at dere kunne skjønt at veien kunne bli brukt av flere? 

– Det er meglerens jobb å undersøke dette før han skal selge et objekt. Det kan ikke være slik at en kjøper skal måtte bestille avskrifter av alle heftelser i en grunnbok før kjøp – det er det rett og slett ikke tid til i en salgsprosess, sier Widen.

MYE TRAFIKK: Familien Widen sier de ikke hadde kjøpt huset i Briskebyveien 52 om de hadde visst hvor stor trafikk det er rett utenfor huset. Foto: Privat

Tapte i retten 

Det var Eilert Sundts Gate 11 AS som ville avklare veiretten og saksøkte familien som tviholdt på opplysningene den hadde fått av megler. Det ble slått fast at veiretten var tre naboadresser i tillegg til familien Widen. 

– Langtind fortalte oss at vi kunne bruke tomten blant annet til parkering, men det trakk han tilbake i retten og kalte arealet for verdiløst for oss. Nå er det naboen som parkerer her, og vi har solgt bilen for å få råd til erstatningskravet, sier Widen. 

Langtind avviser at han har nevnt parkering. 

Familien er dømt til å betale 800.000 kroner i saksomkostninger til Eilert Sundts Gate 11 AS. Eiendomsselskapet planlegger å bygge bak familiens bolig, og har tilbudt å droppe kravet om saksomkostninger om  familien gir fra seg veiarealet.

Det er fullstendig umulig å få tak i privatrettslige avtaler som dukker opp etter noens død og ikke er tinglyste
Anders Langtind, Privatmegleren

– Det vil gi en kvadratmeterpris på latterlige 6.000 kroner, sier Widen.

– Hva skjer videre nå?

– Vi har ikke fått noe tilbakemelding på erstatningskravet. Vi avventer svar fra reklamasjonsansvarlig hos Privatmegleren, Tryg. Så er neste skritt eventuelt Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, sier Widen. 

– Ikke mindre verdt 

– Den boligen Widen har kjøpt er ikke noe mindre verdt, selv med de nye opplysningene om adkomstrett. Min påstand er at man ville betalt det samme, sier eiendomsmegler Anders Langtind i Privatmegleren. 

– HAR GJORT DET JEG SKAL: Eiendomsmegler Anders Langtind i Privatmegleren. Foto: Iván Kverme

– Jeg ville tenkt at boligen har lavere verdi jo mer trafikk det er rett utenfor huset?

– Ja, men dette er ikke stedet du kjøper for å ha barn lekende i gata. Det er utomhusareal.

Langtind mener han har gjort det han skulle for å finne ut hvor mange som kunne bruke veien utenfor boligen. 

– Dette var et dødsbo, og avdøde hadde en skriftlig avtale med naboene om adkomstretten. Vi har fulgt til punkt og prikke det vi skal hente av informasjon i dette tilfellet. Det er fullstendig umulig å få tak i privatrettslige avtaler som dukker opp etter noens død og ikke er tinglyste. 

– Men naboene kunne ha dokumentert det?

– Ja, men vi kontakter jo ikke alle naboene når vi skal selge et hus og spør dem om det er inngått avtaler. Selgeren vil vanligvis bekrefte dette, og i dette tilfellet opplyste arvingene at de ikke hadde kjennskap til avtalene, sier Langtind.

– Verdiløs tomt

– Widen viser til dokumentasjon fra grunnboken i retten, som du også kunne funnet frem til? 

– Slik vi forsto det, så var det bare var denne tinglyste veiretten. Hadde vi vært kjent med noe annet, hadde vi selvsagt opplyst om det. Det er beklagelig og kjedelig at det er funnet ut at naboer hadde adkomstrett til denne veien i etterkant, sier Langtind. 

Eiendomsmegleren står for det han har sagt i retten – at tomten er å regne som verdiløs, da det hovedsakelig er en vei, og avviser at han har gitt et annet inntrykk. 

– Det er nesten ikke noe tomt her du kan bruke. De har aldri fått opplyst at de kan parkere på den heller, de kan selvfølgelig kjøre på den, men da er det for å kjøre inn og kjøre ut igjen, sier Langtind.