Stadig flere «ubrukelige» parkeringsplasser

Hun har to parkeringsplasser, men det er vanskelig å bruke noen av dem. Linn Surland-Hansen er en av stadig flere som krever erstatning. 

VIL HA ERSTATNING: Linn Surland-Hansen har kjøpt bolig på Årvoll i Oslo med to garasjeplasser, men mener ingen kan brukes. Foto: Eivind Yggeseth
Bolig

I april i år kjøpte Linn Surland-Hansen og hennes familie sin nye tomannsbolig på Årvoll i Oslo. En carport med fire parkeringsplasser fulgte med boligen, hvorav to tilhører Surland-Hansen. 

– Problemet er at parkeringsplassene ikke kan brukes om det skal stå fire biler der samtidig, sier Surland Hansen. 

Selv har hun ikke brukt parkeringsplassene i den 40 kvadratmeter store carporten en eneste gang, fordi det er for liten plass, både i og utenfor carporten, og adkomstveien er bratt. 

Utbygger avviser rapport 

Surland-Hansen har varslet rettslige skritt mot Opsahl Bolig etter at hun og utbygger ikke har kommet frem til noe løsning om parkeringen, eller erstatning. 

– Jeg tok kontakt med utbygger for å finne en løsning, de sa de forsto utfordringen og sa det ikke var ideelt, men de mener likevel alle parkeringsplassene kan brukes. 

MANGE MANØVRE: Finansavisen fikk også demonstrert hvor vanskelig det er å parkere fire biler i carporten. Mye kjøring frem og tilbake må til for å lirke bilen på plass. Foto: Eivind Yggeseth

For å underbygge kravet sitt så ba Surland-Hansen om en egen vurdering fra forskningsinstituttet SINTEF. 

– Siden jeg er subjektiv og utbygger er subjektiv, kontaktet jeg SINTEF for å få en uavhengig vurdering. Jeg fikk først en rapport som slo fast at dette ikke fungerte som fire parkeringsplasser. Opsahl Bolig godtok ikke rapporten fordi det ikke var gjort befaring, dermed fikk jeg SINTEF på befaring og de kom til samme konklusjon, men utbyggeren avviste også den rapporten, sier Surland-Hansen. 

Det at det eskalerer er jo nok et resultat av at man skal skvise inn mer og mer. Og det gjelder i hele landet
Anders Kirkhus, SINTEF

SINTEF konkluderer med det samme både før og etter befaring:

«Ut fra krav i TEK10 og våre anbefalinger i Byggforskserien 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg fra 2015, er vår vurdering at funksjonskravene i TEK10 ikke er oppfylt. Vi kan ikke se at det er mulig å få tilforskriftsmessig biloppstillingsplass til fire biler i eller i nærheten av tomannsboiligen, slik denne eiendommen er utformet og bebygd.»

TEK10 er i dag erstattet av det nye regelverket TEK17. 

Eskalerer 

Det er seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF som står bak rapportene.

– Etter min mening har de har solgt garasjeplasser som ikke eksisterer. Du kan parkere to biler her, men utbygger mener fire, sier Kirkhus.

Seniorrådgiveren blir stadig mer vant til slike saker, hvor utbyggere forsøker å skvise mest mulig inn på tomtene sine. 

SE VIDEO:

Foto: Eivind Yggeseth Redigering: Karoline Elgesem

– Det har virkelig eskalert de siste årene, med trange parkeringsplasser og krangling rundt parkeringsplasser, sier han. 

Mellom 2005 og 2015 var SINTEF involvert i tre saker som omhandler parkeringskonflikter og endte med rapport, mens det fra 2016 har vært hele 22 saker.     

 –Hva er grunnen til at det øker i omfang?  

– Det at det eskalerer er jo nok et resultat av at man skal skvise inn mer og mer. Og det gjelder i hele landet. Utbyggere kjører ofte budrunder mot hverandre og spekulerer i hvor mye de kan få inn på en tomt, den med den friskeste kalkylen, kan legge inn det høyeste budet og få tomten, sier Kirkhus. 

Han sier sakene nå kommer mye hyppigere enn før. 

– Tidligere gikk det flere år mellom hver sak. Det ser ut som det er en tendens at det bygges trangere og vanskeligere nå, sier Kirkhus. 

DÅRLIG LØSNING: Anders Kirkhus i SINTEF mener erstatning er en dårlig løsning, når det er parkering en vil ha. Foto: Eivind Yggeseth

– Verdt 400.000 

Linn Surland-Hansen har fått en megler til å vurdere en parkeringsplass til å være verdt 400.000 kroner og kan dermed kreve erstatning på rundt 800.000 kroner. 

– Kunne du ha sjekket nøyere slik at du forsto hvilken garasje du ville få? 

– Utbygger sa at de ville føre opp etter TEK10 og det stolte jeg jo på, jeg har ikke fagkunnskaper til å kunne sjekke dette nøyere, sier hun. 

Anders Kirkhus i SINTEF mener erstatning er en dårlig løsning, når det er parkering en vil ha.

– Det finnes ingen butikker hvor du kan kjøpe en halv meter parkering og legge ved siden av din egen, så penger er egentlig ingen løsning, sier Kirkhus.

– Utbygger skal ha nevnt at dere er subjektive, hva tenker du om det? 

– Vi kommer med vår konklusjon helt uavhengig av hvem vi skriver for. Vi har også vært i retten og forsvart utbygger, sier Kirkhus. 

– Ikke ideelt 

Boligsjef i Opsahl Bolig, Bårdar Hopland, møter boligkjøper Linn på at parkeringsplassene kunne vært bedre, men mener de er innenfor kravene. 

– I denne saken er også vi enige i at det ikke er en helt ideell løsning med tanke på parkering, men vi mener den er innenfor kravene i TEK10, iht. overgangsbesstemmelsene i TEK17 §17-2. Det som er prosjektert og levert er godkjent i byggesaken, og det var også synliggjort i prospektet, svarer Hopland i en e-post. 

Boligsjefen mener det ikke er riktig at parkeringsplassene ikke kan brukes. 

– Utfordringen i slike saker er ofte at det fremsettes store pengekrav som forutsetter at parkeringsplassene ikke eksisterer. Det mener vi er uforholdsmessig og feil, idet plassene her eksisterer og er tilgjengelige. Vi har selv prøveparkert plassene og kom både inn og ut med en gjennomsnittlig stor bil. 

Hopland skriver videre at de vil jobbe for en å finne en løsning med boligkjøperen. 

– Vi har selvsagt respekt for vurderinger gjort av SINTEF og andre konsulenter, men heller ikke disse er myndighetsorganer. Opsahl Bolig vil selvsagt gjøre videre vurderinger av hvilke løsninger som kan tilbys kjøperen, idet heller ikke vi ønsker å møte en kunde i retten, avslutter han.