Det sterkeste året i boligmarkedet siden rekordåret 2016

– Ingen traff med sine prognoser for boligmarkedet i 2020, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

BOLIGPRISENE: Opp 8,7 prosent i 2020. Foto: Dreamstime
Bolig

– Den sterke utviklingen vi har sett i boligmarkedet både i priser og volum fortsatte i desember. Uendrede boligpriser er unormalt for desember, og 2020 ble det sterkeste året i boligmarkedet siden rekordåret 2016, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Boligprisene var uendret i desember. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. I 2020 steg boligprisene med 8,7 prosent.

– Ingen traff med sine prognoser for boligmarkedet i 2020, noe som skyldes at null-rentebeslutningen fra Norges Bank den 7. mai var umulig å forutsi. Det samme gjelder tiltakene mot coronapandemien som først ga et kraftig fall i omsetning og priser i mars og april, og siden med nullrenten som ga en bred og sterk oppgang i boligprisene og aktiviteten i hele landet, sier Lauridsen.

Han mener renten er x-faktoren i boligmarkedet nå. 

– Som normalt for første halvår og januar, venter vi en sterk økning i boligprisene de neste månedene og spesielt januar. Hele effekten av nullrenten er trolig ikke tatt ut i boligmarkedet enda, sier Lauridsen.

Se Eiendom Norges pressekonferanse her: (Artikkelen fortsetter under videoen)

Omsetningsrekord

I desember ble det solgt 3.811 boliger i Norge, noe som er 22,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. I 2020 ble det solgt 99.581 boliger i Norge, 6,7 prosent flere enn i 2019.

I desember ble det lagt ut 3.416 boliger til salgs i Norge, noe som er 6,5 prosent flere enn i samme måned i 2019, mens det i 2020 ble lagt ut 102.175 boliger til salgs, 1,3 prosent færre enn i 2019.

– Det ble solgt rekordmange boliger i desember i likhet med de siste månedene, og det aldri vært solgt så mange boliger i Norge i løpet av et år som i 2020, sier Lauridsen.

– Veksten i antall nye boliger på markedet fortsatte i desember, men samlet ble det lagt ut litt færre boliger for salg i 2020 enn i 2019. Vi venter at det vil komme mange nye bruktboliger på markedet de kommende månedene, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 60 dager å selge en bolig i desember 2020. Det er en økning fra 46 dager i november. Kortest salgstid hadde Oslo med 22 dager og lengst salgstid hadde Hamar m/Stange med 83 dager.

– Salgstiden øker som normalt betydelig i desember. Det skyldes at det i desember selges mange boliger som har vært lenger i markedet, sier Lauridsen.

Oslo sterkest 

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i desember hadde Oslo med en oppgang på 1,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en nedgang på 0,1 prosent.

Sterkest utvikling i 2020 hadde Oslo og Bodø m/Fauske med en oppgang på henholdsvis 12 og 11,1 prosent. Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen i 2020 med en oppgang på 5,2 prosent.

– I 2020 har vi fått en bred og sterk oppgang i boligprisene over hele landet. Og etter syv år med fallende priser i Stavanger fikk omsider regionen en oppgang i boligprisene. Det vil trolig være positivt for dynamikken i markedet der, sier Lauridsen

Han mener det er grunn til bekymring for Oslo. 

– En økning i boligprisene på 12 prosent er i overkant av hva som er sunt, og boligprisene i Oslo har mer enn doblet seg siden 2010. Det er godt dokumentet i forskning at kombinasjon av lave renter og lav boligbygging er eksplosiv. 

Han mener det derfor er vesentlig at utbyggerne og Oslo kommune kommer sammen og får regulert flere boligprosjekter i hovedstaden. 

– Boligmarkedet trenger alle boliger markedet kan få. Tilstrekkelig boligbygging er prisdempende, avslutter Lauridsen.

Forventningene

«Årsveksten i boligprisene tok seg opp til nærmere 8 prosent i november, og med mindre vi skulle se et abnormt utslag i desember – noe vi ikke tror – havnet boligprisveksten for 2020 rundt 4,5 prosent, regnet som årsgjennomsnitt», skrev Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets, i en oppdatering mandag.

Hov mener det er grunn til å tro at prisveksten fra måned til måned vil dempe seg gjennom 2021.

OBOS-prisene opp

Prisene på brukte OBOS-boliger i Oslo-området steg med 0,2 prosent i desember. Gjennomsnittsboligen kostet 69.497 kroner pr. kvadratmeter. Dette var niende måned på rad med prisvekst i hovedstaden.

På landsbasis var prisene uendret, med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 59.989 kroner.

Oslo-prisene har de siste tolv månedene steget 16,7 prosent, mens de på landsbasis er opp 14,6 prosent. OBOS minner om at den sterke veksten må ses i lys av et uvanlig sterkt prisfall i desember 2019.