Solon Eiendom selger til Runar Vatne

Solon Eiendom mottar syv millioner i kontanter.

PÅ KJØPER'N: Runar Vatne. Foto: Eivind Yggeseth
Bolig

 

Solon Eiendom har i dag inngått avtale med Vatne Property om salg av Solons 49 prosent eierandel i Solon Realkapital, går det frem av en børsmelding.

Vatne Property er et heleid datterselskap av Vatne Capital, som igjen er heleid av Runar Vatne.

Vatne eier rundt 25 prosent av aksjene i Solon gjennom Vatne Capital og privat.

Salgssummen er Solons kostpris, som er basert på fair markedsverdi og vil bli bokført i første kvartal 2021. Solons andel av rentebærende gjeld i Solon Realkapital er rundt 40 millioner kroner. Avtalen ventes sluttført 8. januar og utløser en kontantbetaling til Solon på omkring 7 millioner kroner.

Transaksjonen skjer ifølge Solon som en del av den strategiske gjennomgangen av selskapet.

Les mer her.

solon
runar vatne
Nyheter
Børs
Bolig