– Bankene vil knipe igjen på boliglån

Christian Frengstad Bjerknes tror en videreført boliglånsforskrift vil gi innstramninger i deler av boligmarkedet.

ØYNER LAVERE BOLIGPRISPRESS: Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL. Foto: Nadia Frantsen
Bolig

Norges Bank slapp i dag sin utlånsundersøkelse for fjerde kvartal i fjor. Denne viser fortsatt høy låneetterspørsel fra husholdningene, og at bankene ikke har strammet til i sin kredittpraksis til tross for at fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften er tilbake på opprinnelige nivåer. 

– Vi har lenge pekt på at den underliggende etterspørselen etter bolig har vært høyere enn tilbudet, men blitt holdt kunstig lav av boliglånsforskriften. Det eneste som kunne hindre økt låne- og utlånsvilje da forskriften ble lettet var dermed frykt for at økonomien gikk «nedenom og hjem», men den frykten slapp allerede tidlig på forsommeren i fjor. Dermed ga frislippet av boliglånsforskriften og nullrente en kraftig boligprisvekst, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL (Norske Boligbyggelag) i en kommentar.

– Bankene vil knipe igjen

Boligprisveksten i 2020 kom nærmere bestemt inn på 8,7 prosent, viste tallene Eiendom Norge la frem tidligere i januar.

Nå tror NBBLs sjeføkonom imidlertid at videreføringen av boliglånsforskriften etter nyttår vil gi innstramninger i deler av markedet.

– Bankene vil knipe igjen på boliglån, særlig i Oslo, sier han.

Fra første til tredje kvartal i 2020 økte andelen som fikk lån utover boliglånsforskriften fra 5,9 til 11,5 prosent i hovedstaden. Nå er kvoten senket til åtte prosent igjen.

– I praksis betyr det at bankene må ligge på maks 6-7 prosent. Det vil dempe prispresset, også i Oslo, til tross for at boligbyggingen er altfor lav til å møte etterspørselen, fortsetter Frengstad Bjerknes.

nbbl
boliglånsforskriften
Christian Frengstad Bjerknes
boligprisene
eiendom norge
Nyheter
Personlig økonomi
Finans
Bolig