Kjøper halvparten av tomt verdsatt til 68 millioner

AF Gruppen planlegger rekkehus, tomannsboliger og blokkbebyggelse på Askøy utenfor Bergen.

AF GRUPPEN SATSER PÅ SOTRA: – Ambisjonen er å komme raskt i gang med videre utvikling av prosjektet, sier Ida Aall Gram, konserndirektør Eiendom og HR/Kommunikasjon i AF Gruppen. Foto: Scanpix
Bolig

 

AF Gruppen har inngått avtale med Boetablering AS om å kjøpe 50 prosent av en eiendom på Lønvarden Nord, Askøy utenfor Bergen.

Tomten er på 36,7 mål og ble regulert til boliger i 2016. Nå legges planer for å utvikle inntil 134 boenheter i ulike byggetrinn. Det er planlagt en kombinasjon av rekkehus, tomannsboliger og blokkbebyggelse.

Avtalen verdsetter eiendommen til 67,7 millioner kroner på 100 prosent basis. Oppgjør og gjennomføring er betinget av at eiendommen blir klar for rammesøknad.

Transaksjonen forventes gjennomført innen andre kvartal 2021. Boetablering AS fortsetter som eier av de resterende 50 prosent.

– Vi er tilfredse med å realisere nok et tomtekjøp i et område hvor det er stort behov for boliger, sier Ida Aall Gram, konserndirektør Eiendom og HR/Kommunikasjon i AF Gruppen.